Raadsvergaderingen 27 en 28 februari 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 27 en donderdag 28 februari.

Woensdag 27 februari
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: bedrijfsrestaurant in het gemeentekantoor (Stationsstraat 25)

In deze vergadering worden de agendapunten behandeld die niet zijn behandeld tijdens de raadsvergadering van 31 januari:

Vanaf 19.30 uur
 - Visie bedrijventerrein Dennenoord

Vanaf 20.15 uur
 - Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen
 - Vaststelling bestemmingsplan Misterweg 165
 - Motie PvdA inzake regenbooggemeente

Donderdag 28 februari
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: raadzaal (Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1)

19.00 uur tot circa 19.30 uur
Deze raadsvergadering staat in het teken van het afscheid van de wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris.

Vanaf 20.00 uur
Deze raadsvergadering staat in het teken van het bespreken van coalitieakkoord, de benoeming van de nieuwe wethouders, de toelating van nieuwe raadsleden en de benoeming van commissieleden. Daarnaast wordt besloten over de akkoordstukken vanuit de commissievergadering van 14 februari.

De capaciteit van de publieke tribune in de raadzaal is beperkt. Op donderdag 28 februari zal er ruimte worden gereserveerd voor de genodigden van de vertrekkende en de te benoemen wethouders en de te installeren raadsleden. Daarmee blijft er slechts zeer beperkt capaciteit over voor andere belangstellenden. We realiseren ons dat dit vervelend is, maar vanwege brandvoorschriften (vluchtwegen) is het niet mogelijk om meer plekken in de raadzaal te creëren. We hopen op uw begrip!

Raadsvergaderingen zijn openbaar
Beide raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt deze ook live via internet volgen door middel van een link op onze website via https://winterswijk.raadsinformatie.nl. Vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De raadsvergaderingen zijn via onze website ook achteraf te bekijken.