Raadsvergadering januari verdeeld over twee avonden

Vanwege de volle agenda voor de raadsvergadering van januari en de te verwachten publieke belangstelling heeft het presidium besloten de vergadering te verdelen over twee avonden. De raad vergadert op donderdagavond 31 januari (locatie: raadhuis) en dinsdagavond 5 februari (locatie: gemeentekantoor).

  • Op donderdagavond 31 januari vergadert de raad in het raadhuis vanaf 19.30 uur over de haalbaarheidsstudie cultuurkwartier Winterswijk, het Koersdocument Duurzaamheid 2030 en Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022, de vaststelling bestemmingsplan Misterweg 165, de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019, het Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en de benoeming van VVD-commissieleden.

De agenda en vergaderstukken vindt u hier:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Winterswijk/6a430e44-f3aa-4675-80a0-12c7ebed982c

  • Op dinsdagavond 5 februari vergadert de raad in de publiekshal van het gemeentekantoor. Tijdens deze vergadering komt om 19.30 uur de toekomstvisie bedrijventerrein Dennenoord aan de orde, aansluitend maar in ieder geval ná 20.30 uur komt de integrale aanpak vijf onbeveiligde overwegen aan de orde.

De agenda en vergaderstukken vindt u hier:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Winterswijk/06600f58-0f8c-4c7b-bfeb-247270535936