Vondst asbestdeeltjes

Gisteren is er een melding gedaan van een mogelijke asbestvondst in een gemeentelijke groenstrook nabij de Kreilstraat in Winterswijk.

Het gaat hier om het bosje tussen de Wooldseweg en de Parallelweg. Daarop is er door team Handhaving meteen actie ondernomen. Zo is het betreffende gebied direct met linten afgezet en is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om nader onderzoek van de vondst te doen. Hieruit blijkt dat het inderdaad om asbestdeeltjes gaat. Vandaag zijn door een saneringsbedrijf alle asbestdeeltjes opgeruimd en is het gebied voor iedereen weer vrij gegeven.