Voorzitter en twee leden gezocht voor de Adviescommissie Cultuurhistorie

De Adviescommissie Cultuurhistorie bestaat uit een voorzitter en zes leden en wordt bijgestaan door een technisch adviserend ambtenaar en een ambtelijk secretaris. Ten minste twee leden van de commissie zijn afkomstig uit plaatselijke verenigingen actief op het gebied van cultuurhistorie en één lid is de monumentenadviseur van het Gelders Genootschap.

Taak van de commissie is het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over cultuurhistorische onderwerpen. Dat omvat onder meer gebouwde cultuurhistorische objecten, het cultuurhistorisch landschap en archeologie. Met uitzondering van vergunningen voor gemeentelijke monumenten.

Voor de voorzitter en de leden zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven personen die voldoen aan de volgende profielschetsen.

Voorzitter van de commissie

 • Binding met Winterswijk en hart voor Winterswijk;
 • In bezit van bestuurlijke kwaliteiten (discussies moeten ten volle gevoerd kunnen worden);
 • Betrokken bij en enthousiast voor cultuurhistorie in brede zin;
 •  In staat tot het geven van inhoudelijk onderbouwd en onafhankelijk advies;
 • Uitstekend kunnen communiceren en gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

Twee leden van de commissie

 • Binding met Winterswijk en hart voor Winterswijk;
 • In staat tot het leveren van een bijdrage aan inhoudelijke discussies;
 • Betrokken en enthousiast voor bij cultuurhistorie in brede zin;
 • In staat tot het geven van inhoudelijk onderbouwd en onafhankelijk advies;
 • Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Deskundigheid op tenminste een van de volgende terreinen: monumenten, (landschaps)architectuur, archeologie, stedenbouw of plaatselijke historie;
 • De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis van of ten minste affiniteit met de sociaal-economische geschiedenis van Winterswijk en naar iemand met kennis van of tenminste affiniteit met stedenbouw/planologie.

Per bijgewoonde vergadering (ongeveer vijf tot zes maal per jaar) wordt een vergoeding toegekend van € 40,-. Daarnaast is sprake van een onkostenvergoeding.

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot en met 18 augustus 2019 richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk, ter attentie van  Adviescommissie Cultuurhistorie óf mail uw reactie naar kmeinderts@winterswijk.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer K.H.A. Meinderts via telefoonnummer (0543)  543 931 of via e-mail kmeinderts@winterswijk.nl