Wet Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen drie weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:

  • Amir Ihsan Sadiq, 27-07-1987
  • Ekrem Nazimi, 23-08-1974
  • Sayed Abudin Hossainy,  29-08-1993
  • H. Raven, 13-06-1980
  • W.C.M. Willemsen, 28-02-1981
  • G.B. van Amerongen, 23-12-1961