Winterswijk neemt deel aan Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

De gemeente Winterswijk neemt per 1 april 2019 deel aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor het onderdeel cultuur. Voor het onderdeel sport is onze gemeente al een aantal jaren aangesloten bij dit fonds.

Op donderdag 21 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Gerard van Balveren van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland en wethouder Wim Aalderink. ”Echt mooi dat cultuur op deze wijze ook onder de aandacht komt bij de jeugd”, laat wethouder Aalderink weten. “Deelname aan culturele activiteiten is echt een verrijking voor kinderen.”

Jeugdfonds cultuur

Deze samenwerkingsovereenkomst maakt het nu ook mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens naast sport ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten zoals muziekles, toneel of ballet. Aanvragen voor een bijdrage gaan via een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht of intern begeleider van school of een maatschappelijk werker. Via Thea Morrenhof van de gemeente Winterswijk kunt u in contact komen met de intermediairs. Zij is te bereiken via tmorrenhof@winterswijk.nl.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl