Werkgroep Sport overhandigt cheques aan SamenLoop voor Hoop en AV Archeus

Op zaterdag 11 mei jongstleden overhandigde wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk namens de Werkgroep Sport twee cheques; één aan SamenLoop voor Hoop en de andere aan atletiekvereniging Archeus.

De overhandiging vond plaats bij Archeus, voorafgaand aan een try-out van RaceRunning. Thorsten van Wieren en Jos Pierik (namens atletiekvereniging Archeus) en Patrick Meekes (voorzitter SamenLoop voor Hoop Winterswijk) namen de schenkingen ter waarde van € 2.350 enthousiast in ontvangst.

Twee goede doelen

De Werkgroep Sport geeft jaarlijks een bijdrage aan één of meerdere goede doelen. Dit jaar koos zij voor een financiële bijdrage aan SamenLoop voor Hoop. De SamenLoop voor Hoop vindt plaats op 6 en 7 juli aanstaande op het terrein van Archeus aan de Vredenseweg 136. De SamenLoop voor Hoop wordt in heel Nederland georganiseerd, ook Winterswijk neemt deel. Tijdens deze 24-uurs estafette wandelen teams met gemiddeld 10 à 15 deelnemers rondjes op de atletiekbaan. Men kan alleen lopen, maar ook met meerdere personen uit een team tegelijker tijd. De bedoeling is dat er steeds iemand uit een team op de baan loopt. Dit als symbool om iedereen die met deze ziekte te maken heeft te steunen. De opbrengst van de inschrijvingskosten van € 15,00 gaat naar het KWF en wordt gebruikt voor experimenten en onderzoek voor betere behandelingen tegen kanker. Meer informatie vindt u op de website www.samenloopvoorhoop.nl/winterswijk.

De andere bijdrage was bestemd voor de aanschaf van een RaceRunner. Een RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Mensen met een beperking kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. Op zaterdag 11 mei konden de doelgroep, familieleden, instellingen, therapeuten en andere belangstellenden kennismaken met RaceRunning. RaceRunning is een initiatief van Achterhoekse atletiekverenigingen in samenwerking met Achterhoek in Beweging. Ook Perron 8 en coördinator Uniek sporten waren aanwezig om informatie te geven aan de doelgroep en sportaanbieders.  Ook de Winterswijkse Uitdaging was deze dag aanwezig met twee duofietsen.

Veelzijdigheid in Winterswijk

Wethouder Sport, Elvira Schepers: “Ik vind het prachtig dat er in Winterswijk zulke mooie initiatieven als SamenLoop voor Hoop en Racerunning bestaan. Heel uiteenlopende onderwerpen weliswaar, maar dat geeft gelijker tijd aan hoe veelzijdig Winterswijk is. Belemmeringen om te bewegen willen we beperken. Elke inwoner moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten of bewegen. Voor elke doelgroep worden hier activiteiten georganiseerd, als wethouder ben ik daar erg trots op.”

Werkgroep Sport

De werkgroep Sport is het officiële adviesorgaan van de Winterswijkse sportverenigingen. De werkgroep bestaat uit leden afkomstig uit diverse geledingen van de Winterswijkse sport. De leden stellen jaarlijks hun vergoeding voor hun lidmaatschap beschikbaar voor één of meerdere goede doelen in Winterswijk.

Werkgroep Sport

Wethouder Elvira Schepers overhandigde namens de Werkgroep Sport de twee cheques aan Thorsten van Wieren en Jos Pierik (namens atletiekvereniging Archeus) en Patrick Meekes (voorzitter SamenLoop voor Hoop Winterswijk).