Grondverzet in Achterhoek weer mogelijk

Met het aanpassen van de norm voor PFAS (een groep chemische stoffen die van nature niet afbreekbaar is) zorgen Achterhoekse gemeenten dat grondverwerkers en tuinders weer aan de slag kunnen.

Op 8 juli 2019 is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger in werking getreden. In dit handelingskader zijn normen opgenomen voor het gebruik van een partij grond. Sommige normen staan vast, maar voor het landelijk gebied hebben gemeenten de ruimte om zelf een norm vast te stellen. Dit kan alleen met een goede onderbouwing en tot een bepaald maximum.

De Gelderse gemeenten hebben de afgelopen maanden de PFAS-concentraties van alle beschikbare bodemonderzoeken en partijkeuringen verzameld. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat de normen voor het landelijk gebied iets verhoogd kunnen worden ten opzichte van de normen uit het tijdelijk handelingskader. Het gevolg van vaststelling van deze verhoogde normen is dat 80 procent van het grondverzet kan doorgaan zonder dat het gebied extra belast wordt met PFAS. Het zogenaamde standstill principe komt daardoor niet in gevaar.

In onderstaande tabel leest u de normen die gelden voor de verschillende verbindingen en voor de verschillende gebiedstypen.

Toepassingsnormen landbodem

Landelijke norm
Staatsecretaris Stientje van Veldhoven kondigde vorige week aan voor 1 december de landelijke norm te verhogen. Het wachten is op onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. Volgens het RIVM is ‘over het algemeen’ nergens in Nederland de blootstelling aan PFAS zo groot dat er gezondheidsrisico's zijn voor burgers.

Meer informatie
Op de website van omgevingsdienst Achterhoek staat meer informatie over achtergrondwaarden waaronder een tabel met de actuele waarden.
Heeft u vragen over toepassen van grond? Dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Zij zijn te bereiken via het contactformulier op de website www.achterhoek.nl.