College vraagt gemeenteraad om aanvullende subsidie voor cultuurcentrum Boogie Woogie

Cultuurcentrum Boogie Woogie verkeert in financieel zwaar weer. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het cultuurcentrum een aanvullende subsidie te verlenen om het ontstane liquiditeitstekort te dekken. Op 28 juni neemt de raad een besluit over dit voorstel.

Medio mei heeft Boogie Woogie een verzoek om een aanvullende subsidie ingediend bij de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In 2017 zijn er exploitatietekorten ontstaan en ook in 2018 verwacht het cultuurcentrum een verlies. De tekorten zijn onder andere ontstaan doordat de afgelopen jaren fors is bezuinigd op de subsidie voor Boogie Woogie. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt doordat het aantal leerlingen is gegroeid, terwijl een daling van het aantal leerlingen was verwacht.

Aanvullende subsidie
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een budget van € 190.200 aan Boogie Woogie te verstrekken om het ontstane liquiditeitstekort te dekken. Daarnaast stelt het college de raad voor Boogie Woogie in 2018 een eenmalige subsidie van € 54.000 te verlenen om een businessplan voor de transformatie van Boogie Woogie naar een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie. Daarmee volgt het college het advies van bureau BMC dat in februari 2018 een rapport heeft gepresenteerd over de toekomstscenario’s van Boogie Woogie. Uit dit onderzoek blijkt dat Boogie Woogie zonder financiële injectie op korte termijn afstevent op een faillissement.

Boogie Woogie
Boogie Woogie is een belangrijke voorziening voor de gemeente Winterswijk en de regio. Het cultuurcentrum draagt wezenlijk bij aan de hoogstaande muziekcultuur met als resultaat succesvolle muziekverenigingen, bandjes en zangers. Voor cultuureducatieprojecten vormt Boogie Woogie het middelpunt met een groot aanbod voor alle vormen van kunst en cultuurbeleving voor het onderwijs, maar ook voor particulieren. Boogie Woogie is uitvoerend partner voor projecten van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

Uitgelicht