Gemeenteraadsbesluiten van 19 juni 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 19 juni de volgende onderwerpen behandeld.

Raad bespreekt Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Winterswijk maken we samen!’
Op 11 juni hebben het CDA en Winterswijks Belang het coalitieakkoord ‘Winterswijk maken we samen!’ voor de komende bestuursperiode (2018-2022) gepresenteerd. In deze vergadering heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord besproken.

Raad benoemt nieuwe wethouders
De gemeenteraad heeft tijdens deze raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd. De zittende wethouders Ilse Saris (CDA) en Wim Aalderink (WB) starten met een nieuwe termijn, wethouder Wim Elferdink (CDA) begint aan zijn eerste termijn. Samen met burgemeester Bengevoord vormen zij de komende bestuursperiode het college van burgemeester en wethouders.

Raad laat nieuwe raadsleden toe tot gemeenteraad
Met hun benoeming tot wethouder zijn Ilse Saris (CDA), Wim Aalderink (WB) en Wim Elferdink (CDA) niet langer lid van de gemeenteraad. De raad heeft Sandra Prinsen (CDA), Steven Vuijk (CDA) en Vlok van Harten (WB) als nieuwe raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

 

Uitgelicht