Winterswijk krijgt nieuwe APV

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening

In deze verordening worden allerlei onderwerpen op lokaal niveau geregeld zoals het organiseren van evenementen, het gebruik van de openbare weg, het innemen van standplaatsen, de sluitingstijden voor horecabedrijven en verschillende regels ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. De huidige verordening is in januari 2018 voor het laatst gewijzigd en wordt nu geactualiseerd.

Belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe APV zijn de opname van een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte, een verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte (aanvullend op de Opiumwet), een verbod op het oplaten van ballonnen en de invoering van een vergunningsplicht voor fitnesscentra en sportscholen. Ook wordt het werven van leden of donateurs langs de deur ten behoeve van liefdadige instellingen ook vergunningsplichtig en  wordt er in de nieuwe APV een verbod op het dragen van zogenaamde colors opgenomen. Onder colors worden verstaan kleding of andere uiterlijke kenmerken van verboden organisaties en dan met name verboden motorclubs.

Het collegevoorstel voor de vaststelling van de nieuwe APV wordt op 12 september a.s. in de raadscommissie behandeld en op 26 september a.s. in de gemeenteraad.