Bestemmingsplan Bedrijventerrein Misterweg

Dit bestemmingsplan heeft de Raad op 5 juli 2007 vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het plan op 26 februari 2008 goedgekeurd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben aan de gedeelte van het plangebied dat in bovenstaand bestemmingsplan is vastgesteld, de goedkeuring onthouden. Met het oog daarop heeft de raad het bestemmingsplan aangepast. Dit plan is door de raad op 23 april 2009 (nr. IV-2) door de raad vastgesteld in het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Misterweg - Partiële herziening De Vlijt".

Downloaden documenten