Bestemmingsplan Fortuna

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 4 november 2009 bestemmingsplan Fortuna vastgesteld.

Het doel van het plan is het realiseren van een bedrijventerrein op het voormalige sportterrein Fortuna en het gebied gelegen nabij de Wooldseweg, Van Leeuwenhoekweg en Leeghwaterweg.
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 25 november 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Het vaststellingsbesluit is op 7 januari 2009 in werking getreden.

Downloaden documenten