Bestemmingsplan Vèèneslat Zuid

Dit bestemmingsplan heeft de Raad op 24 juni 1999 vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het plan op 25 januari 2000 goedgekeurd.

 

Downloaden documenten