Wijziging van gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 (perceel achter Weurden 29)

Wijziging van gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 (perceel achter Weurden 29)

Gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 28 november 2013 het eerder op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 heeft gewijzigd. Het betreft een wijziging voor een gedeelte achter Weurden 29. De beekloop en een gedeelte groen achter dit perceel bleek verkeerd op de verbeelding te zijn ingetekend. Deze tekenfout is hersteld. Er is gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om gedurende een beroepsprocedure een besluit te wijzigen.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsbesluit is op donderdag 23 januari 2014 in werking getreden.