Bestemmingsplan Misterweg 23 (Lidl) - vastgesteld

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 23 februari 2012 het bestemmingsplan “Misterweg 23” vastgesteld.

Ligging

Het projectgebied ligt in de bebouwde kom van Winterswijk. Aan de noordzijde bevindt zich de spoorlijn Winterswijk-Zutphen, aan de westzijde de Misterweg en aan zuidzijde de Parallelweg.

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om op beoogd perceel een supermarkt mogelijk te maken.

Ter inzage

Het bestemmingsplan “Misterweg 23” lag gedurende zes weken met ingang van woensdag 7 maart 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorend raadsbesluit zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is in werking getreden op 19 april 2012.

Downloaden documenten

Planbijlagen