Bestemmingsplan Morgenzon - gewijzigd vastgesteld

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van donderdag 24 april 2014 het bestemmingsplan Morgenzon heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal  90 woningen mogelijk. De noordelijke plangrens wordt gevormd door de Morgenzonweg, oostelijk betreft dit het terrein van verpleeghuis Pronsweide en de zuidelijke plangrens betreft de Kalverstraat en het verlengde daarvan. De westelijke plangrens wordt gevormd door de Rondweg West. De ambtshalve doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan zijn beschreven in de bijlage bij het raadsbesluit.

Besluit hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 25 maart 2014 voor enkele nog te bouwen woningen binnen genoemd plan een hogere waarde voor geluidbelasting vastgesteld.

Inzage

De plannen zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1308KOMORGENZON-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 19 juni 2014.