Bestemmingsplan Sportpark Jaspers Fase 3 - Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 5 juli 2012 het bestemmingsplan Sportpark Jaspers Fase 3 heeft vastgesteld.

Doel en ligging

Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het bestaande sportpark aan de Jaspersweg mogelijk. De uitbreiding bestaat uit drie voetbalvelden en een half veld. Twee velden worden natuurgrasvelden en blijven onverlicht. De overige velden zijn verlicht en zullen kunstgras krijgen. Er wordt een nieuwe accommodatie gebouwd bestaande uit kleedruimtes en een kantine. Ook wordt een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

Ter Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan lagen vanaf woensdag 18 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentekantoor. Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1201SGJASPERSF3-VA01.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 30 augustus 2012 in werking getreden.