Bestemmingsplan Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk

Bestemmingsplan Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk (percelen Dwarsweg 15-06 en tegenover Blankersweg 4/4a)

Gewijzigde vaststelling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 29 november 2012 het bestemmingsplan Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. De wijziging vindt plaats naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknr. 201103085/1/R2). De vorm van twee bestemmingsvlakken is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Het betreffen de percelen Dwarsweg 15-06 (recreatiebestemming) en een perceel tegenover Blankersweg 4/4a (paardenstal bij woonbestemming).

Ter inzage

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienr is: NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01.
 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit op donderdag 24 januari 2013 in werking getreden.