Bestemmingsplanwijziging Badweg 1 - Vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft in de vergadering van 28 februari 2013 het bestemmingsplan Badweg 1 vastgesteld.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van het bouwblok op het betreffende perceel. Het bouwblok zal vergroot worden ten behoeve van de uitbreiding van het agrarisch bedrijf waarbij er een nieuwe werktuigenberging alsmede een extra kuilvoeropslag gerealiseerd zal worden. Het plan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP.1109BGBADWEG1-VA01.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op donderdag 25 april 2013 in werking getreden.