Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk, partiële herziening locatie Grijsen Brinkheurne

Vastgesteld

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 16 september 2010 vastgesteld het bestemmingsplan “Partiële herziening locatie Grijsen Brinkheurne”.

Doel

Doel van dit plan is uitbreiding van de buurtschap Brinkheurne met 17 woningen. De woningen worden verdeeld over 9 bouwvolumes, die variëren van één tot vier woningen onder 1 kap. De locatie voor de woningen bevindt zich nabij de plek van de voormalige kippenslachterij aan de Burloseweg. Deze bebouwing is gesloopt en op die locatie zal natuurontwikkeling plaatsvinden.

Besluit voor vaststelling hogere grenswaarde geluidsbelasting wegverkeerslawaai

Tevens ligt met ingang van 6 oktober 2010 tot en met 16 november 2010 het besluit voor vaststelling van een hogere grenswaarde geluidbelasting wegverkeerslawaai voor enkele woningen op het perceel voormalige locatie Grijsen, gesitueerd aan de Burloseweg in de Brinkheurne, ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De hogere grenswaarde bedraagt maximaal 53 dB. Het plan en het besluit hogere grenswaarde  is op 17 november 2010 in werking getreden.

Beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitsplan behoort bij het bestemmingsplan buitengebied Winterswijk, partiële herziening locatie Grijsen Brinkheurne en is door de raad in zijn vergadering van 16 september 2010 ongewijzigd vastgesteld.  Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als toetsingskader voor bebouwings- en inrichtingsvoorstellen van het plangebied locatie Grijsen Brinkheurne en heeft geen dwingend karakter. Dwingende bebouwings- en inrichtingsvoorstellen kunnen alleen in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitplan is gericht op het behoud van de uitgangspunten omtrent ‘wonen op een boerenerf’.  Het plan gaat uit van een zestal bouwvolumes, waarbij de setting en de vormgeving van de bouwvolumes gezamenlijk het beeld oproepen van een twee ‘historische, doch eigentijdse’ boerenerven. Teneinde deze vormgeving voor zowel bebouwd als onbebouwd gebied vast te leggen wordt in het beeldkwaliteitplan de gewenste en ongewenste ontwikkelingen voor het plangebied vastgelegd.

Ter inzage

Het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het plan is op 17 november 2010 in werking getreden.