Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ratumseweg 15-17 Winterswijk – hergebruik maalderij'

Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan “Ratumseweg 15-17 Winterswijk – hergebruik maalderij” heeft vastgesteld.

Doel en ligging

Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming  “bedrijf” in de bestemming “wonen”. De oude karakteristieke maalderij op het perceel zal een woonbestemming krijgen waarbij maximaal twee woningen in het gebouw gerealiseerd kunnen worden. De voormalige bedrijfswoning krijgt een aanduiding “gesplitste woning”. De voormalige bedrijfsgebouwen op het erf blijven grotendeels staan en zullen als bijgebouw bij de woningen gebruikt worden. Het plangebied ligt in de buurtschap Henxel.

Het plan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1307BGRATUMS1517-VA01.

Inwerkingtreding

Het is in werking getreden op donderdag 13 november 2014.