Vastgesteld bestemmingsplan Scholtemaatweg 21

De raad van de gemeente Winterswijk heeft in zijn vergadering van 27 januari 2011 vastgesteld het bestemmingsplan Scholtemaatweg 21. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP1101BGSCHOTLEM21-VA01.GML. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.

Doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken het gebruiken van een recreatiewoning als woning en het ontwikkelen van 4,5 ha nieuwe natuur op en nabij het perceel Scholtemaatweg 21.

Het plan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl


Het vaststellingsbesluit is op 6 april 2011 in werking getreden.