Vastgesteld wijzigingsplan ex art. 3.6 Wro t.b.v. het perceel Meekertweg 2

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van woensdag 26 september 2012 tot en met dinsdag 6 november 2012 ter inzage gelegd het door dit college op 13 september 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Meekertweg 2.

Doel

Doel van het wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming van het perceel Meekertweg 2 Winterswijk. De huidige bestemming van het perceel is "Woningbouw". Doel van het wijzigingsplan is het scheppen van een mogelijkheid voor de verbouw van een schoppe tot woning zodat binnen het bestemmingsvlak twee woningen worden toegelaten. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-VA01.
 

Waar ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 7 november 2012 in werking getreden.