Voskuilweg 4 - wijzigingsplan vastgesteld

Wijzigingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben op 9 september 2014 het wijzigingsplan “Voskuilweg 4” hebben vastgesteld. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1404BGVOSKUILW4-VA01.

Doel en ligging

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van het bouwblok op het betreffend perceel. Het bouwblok wordt verkleind om de gewenste splitsing op het perceel Voskuilweg 2 mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vastgesteld wijzigingsplan heeft met ingang van woensdag 24 september 2014 ter inzage gelegen en is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is met ingang van 6 november 2014 onherroepelijk.