Wijzigingsplan Blekkinkhofweg 3 - vastgesteld

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben het wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Blekkinkhofweg 3 vastgesteld.

Doel

Het perceel heeft momenteel een agrarische bestemming. Doel van het wijzigingsplan is de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming.
Het plan voorziet in een verbouwing ten behoeve van de functie wonen.

Inzien

 Het plan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsbesluit is op 16 oktober 2014 in werking getreden.