Wijzigingsplan Grevinkweg 1 - Vastgesteld

 

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 26 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegd het vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Grevinkweg 1. Op 21 september 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk het wijzigingsplan vastgesteld.

Doel

Doel van dit wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming agrarisch cultuurlandschap in de bestemming wonen ten behoeve van meerdere woningen. Het betreft een planologische wijziging teneinde een verzoek in het kader van de zogenaamde sloop en nieuwbouw-regeling mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar www.ruimtelijkeplannen.nl .

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 8 december 2011 in werking getreden.