Wijzigingsplan perceel Schoolweg 4-6 - Vastgesteld

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van woensdag 10 april 2013 tot en met woensdag 22 mei 2013 ter inzage gelegd het door dit college op 26 maart 2013 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Schoolweg 4-6.
 

Doel

Doel van het wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming van het perceel Schoolweg 4-6 in Winterswijk Woold van “Bouwvlak, gelegen in Agrarisch – Cultuurlandschap” in “Wonen”.
 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplannen is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1211BGSCHOOLW4E6-VA01

Inwerkingtreding

Het plan is op 23 mei 2013 in werking getreden.