Gemeente helpt met noodopvang kinderen in crisissituatie

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben veel impact op gezinnen. Kinderen kunnen niet meer naar kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang, zorgboerderij of dagbesteding. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op. In enkele situaties lukt dit niet goed. De gemeente kan wellicht in die gevallen helpen met noodopvang.

Noodopvang

Om ernstige problemen of crisis te voorkomen kijkt de gemeente Winterswijk goed voor welke kinderen zorg, dagopvang of kinderopvang nodig is. Aan opvangorganisaties en scholen vragen we voor deze kinderen (0-12 jaar) noodopvang te bieden. Inzet van noodopvang, zorg of ondersteuning gebeurt altijd in afstemming met de gemeente.

We kijken bijvoorbeeld naar:

  • kinderen in huishoudens waar ernstige risico’s voor veiligheid of gezondheid spelen
  • kinderen met kinderopvang sociaal medische indicatie (smi)
  • kinderen (of ouders) met psychische problemen

Informatie voor ouders

In sommige gevallen lukt het niet om uw kind goed thuis op te vangen.Heeft u zorgen over uw kinderen en heeft u op grond van uw beroep geen recht op noodopvang? >Als uw kind naar peuter/kinderopvang of school gaat, kunt u contact opnemen met de peuter/kinderopvang of school. Is dat niet het geval en is uw vraag nog niet bekend bij de gemeente?  Neem dan contact op met De Post. Het Sociaal Team beoordeelt of kinderen recht hebben op noodopvang en voor hoeveel dagdelen. Ook kijken we of ouders zelf een financiëlebijdrage kunnen leveren.Ouders kunnen via het algemene nummer (0543 543543) van de gemeente contact opnemen met De Post.

Samen met u kijken wij dan hoe we u kunnen helpen met als doel de balans in uw gezin te herstellen en een crisis te voorkomen.