Raadsvergadering 26 maart zonder publiek

In verband met de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus neemt de Winterswijkse gemeenteraad een aantal maatregelen.

Alleen besluiten over ‘akkoordstukken’

Het presidium heeft besloten dat de gemeenteraad van Winterswijk op donderdag 26 maart aanstaande vergadert zonder publiek. In deze raadsvergadering worden alleen besluiten genomen over voorstellen die als ‘akkoordstuk’ op de agenda staan. Deze voorstellen zijn in de algemene raadscommissie op 12 maart jongstleden besproken. In de commissie was er overeenstemming over deze onderwerpen, waardoor de gemeenteraad er niet verder over hoeft te debatteren. De raadsvergadering op 26 maart duurt daarom ook slechts enkele minuten.

Geen publiek aanwezig en beperkt aantal raadsleden aanwezig

Tijdens deze raadsvergadering zijn maar een beperkt aantal raadsleden aanwezig, voldoende om op grond van de Gemeentewet besluiten te mogen nemen. De raadsvergadering wordt gehouden zonder publiek. Wel is achteraf een geluidsopname van de raadsvergadering en een verslag van de vergadering beschikbaar op www.winterswijk.nl. Deze raadsvergadering is in tegenstelling tot alle eerdere vergaderingen, niet live via onze website te volgen.

Behandeling Greversweg en financiële verordening op later moment

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 26 maart aanstaande geen besluit over de maatregelen voor de overweg aan de Greversweg. De vaststelling van de financiële verordening 2020 is ook niet geagendeerd voor deze raadsvergadering. Deze voorstellen komen op een nader te bepalen moment opnieuw op de agenda.

Politiek forum 2 april vervalt

Alle andere bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en met 6 april 2020 vervallen. Dat betekent dat het politiek forum van donderdag 2 april aanstaande niet doorgaat.