Nieuwe noodverordening VNOG per 15 juli

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 1 juli:

1,5 meter afstandsnorm

De uitzondering op het verbod van het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt op twee punten aangepast:

  1. Voor kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling geldt een uitzondering, tenzij deze kinderen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
  2. Het verbod geldt niet voor personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen en op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers.

Vervoer

In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.

Placering

Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, geldt dat het verboden is voor bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn.
Bezoek moet worden toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat. Ook moet bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden altijd worden toegestaan. Dit geldt ook voor bezoek in verband met het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Voor structurele vrijwilligers is een uitzondering op dit verbod mogelijk.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen staat op de website van de rijksoverheid en het RIVM.

Klik hier om naar de nieuwe noodverordening en de lijst met vragen en antwoorden op de website van de VNOG te gaan.