Gemeentenieuws 30 juni 2020

Met onder andere opening zonnedak op bedrijfspand, politiek forum, ontwerp beleidsplan aardkundige waarden ter inzage, Winterswijk Drempelvrij kiest de belangrijkste projecten.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Wethouder en gedeputeerde openen zonnedak op bedrijfspand

Afgelopen vrijdag hebben wethouder Tineke Zomer en gedeputeerde Jan van der Meer van de Provincie Gelderland samen het zonnedak van hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink Multidiensten geopend.

Op de bedrijfshal aan de Stevinstraat zijn meer dan 800 zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee ruim 215.000 kW zonne-energie per jaar wordt opgewerkt. Frielink gaat zelf een deel van de energieopbrengst benutten, de resterende groene stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

“Als gemeente ondersteunen we bedrijven met een groot dak bij het inzichtelijk maken van de technische en financiële mogelijkheden voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak via het Zonnige Bedrijven programma van Agem. Daarnaast bieden we hulp bij de voorbereiding en aanvraag van subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Ik hoop dat veel Winterswijkse bedrijven het voorbeeld van Frielink zullen volgen. Zonnepanelen op daken zijn een onmisbare en noodzakelijke stap op weg naar een energieneutraal Winterswijk in 2030”, aldus wethouder Tineke Zomer.
Meer informatie over het Zonnige Bedrijven programma is te vinden op: www.duurzaamwinterswijk.nl/zonnigebedrijven

Op een leuke manier de clubkas spekken of geld inzamelen voor een goed doel?

Meld u aan als gastvrouw of gastheer van Winterswijk

Op zaterdagen en koopzondagen zorgen vrijwillige gastvrouwen en gastheren voor een gastvrij welkom in het centrum van Winterswijk. Zij beantwoorden vragen van het winkelend publiek en wijzen bezoekers de weg. De beloning? Blije gezichten en een bijdrage voor de clubkas van een vereniging of een donatie voor ander goed doel. ABH-City vereniging heeft elke week 10 tot 15 gastheren of gastvrouwen nodig. Lijkt het u leuk om een visitekaartje van Winterswijk te zijn?

Wat verwachten we van u?

Dat u vriendelijk en behulpzaam bent. Door corona is alles anders geworden. We moeten meer afstand van elkaar houden. De zaterdagmarkt is tijdelijk verhuisd naar een andere locatie. Dit kan tot vragen leiden. Dan is het fijn dat u als gastheer of gastvouw mensen op weg helpt en ervoor zorgt dat zij zich thuis voelen in Winterswijk.

Wat levert het op?

Voor uw inzet stort ABH-City € 5,- per uur in de clubkas van een door u aangewezen lokale vereniging. Of ze doneren het geld aan een ander goed doel. U bepaalt wie u met uw inzet beloont.

Doet u mee?

Fijn! Meld u aan bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk. U bereikt het Vrijwilligerspunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0543) 200 026. 

Politiek forum 2 juli 2020

Op 2 juli is er vanaf 19.30 uur een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 2 juli komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 (richtinggevend) van 19.30 – 20.30 uur
 • Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein (informatief) 20.45 – 21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Ontwerp beleidsplan aardkundige waarden ter inzage tot en met 11 augustus

Winterswijk is een geologisch unicum. Nergens anders in Europa is op zo’n korte afstand van elkaar zo’n diversiteit aan zeer oude bodemlagen vlak aan de oppervlakte te vinden. We hadden tot nu geen specifiek beleid voor onze aardkundige rijkdom. We doen te weinig in toeristisch-recreatief opzicht met veel bijzondere en soms zelfs unieke fenomenen in onze bodem. Met het vaststellen van dit beleidsplan en de uitvoeringsagenda gaan we de bijzondere waarden in onze bodem de aandacht geven die het verdient.

Belangrijke elementen

Het op de kaart zetten van Winterswijk als bijzonder landschap willen we bereiken door sterker in te zetten op een betere communicatie over de dragers van ons mooie landschap - de niet-levende natuur. Verder is het behouden en onderhouden van enkele van de meest bijzondere gebieden van belang, net als educatie en het versterken van de mogelijkheden tot beleving.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda wordt een aantal projecten voorgesteld voor de komende jaren. Deze zijn vooral gericht op publieksbereik, benutting van aardkundige waarden en een betere inbedding van aardkundige waarden in integrale afwegingsprocessen.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u een toelichting dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Inzien

Het ontwerpbeleid met uitvoeringsagenda kunt u vanaf 1 juli tot en met 11 augustus inzien op de website www.duurzaamwinterswijk.nl  In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna wordt het definitieve beleid met uitvoeringsagenda opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In september neemt de gemeenteraad een besluit.

Winterswijk Drempelvrij kiest de belangrijkste projecten!

Op vrijdagmiddag 19 juni startte de digitale bijeenkomst om uitvoeringsprojecten te kiezen. Bijna 30 deelnemers woonden deze bijeenkomst digitaal bij. De deelnemers zijn onder andere  ervaringsdeskundigen, professionals en direct betrokkenen bij Winterswijk Drempelvrij. Zij maakten deze middag een keuze uit de voorgestelde projecten.

De werkgroepen presenteerden per thema de verschillende projecten. De deelnemers stemden na de presentaties op de projecten. Daarna werden de punten opgeteld. Van elk thema zijn de belangrijkste projecten gekozen. Tijdens de afsluiting reageerde wethouder Schepers enthousiast “Ik ben blij met deze ambitie. Winterswijk Drempelvrij is een prioriteit voor Winterswijk en we hebben elkaar nodig om verder te komen.”

Van elk thema zijn de belangrijkste projecten gekozen:

Werkgroep Werk, Inkomen en Dagbesteding

 1. De behoefte van de Meedoengroep is in beeld. Dit zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een bijstandsuitkering ontvangen.
 2. Er zijn meer werkgevers die mensen uit het doelgroepenregister in dienst nemen.
 3. Het beter in beeld brengen van Niet Uitkerings Ontvangers, dit zijn mensen die niet werken en ook geen uitkering ontvangen.

Werkgroep Wonen

 1. Format voor een integrale woonvorm voor verschillende doelgroepen.
 2. Handleiding met praktische tips voor startende initiatiefgroepen.
 3. Woonwensen onderzoek mensen met een lichamelijke beperking.

Werkgroep Toegankelijkheid

 1. Verbeteringen aanbrengen in de openbare ruimte zoals trottoirs en overhangend openbaar groen
 2. Realisatie van een openbaar invaliden toilet in het centrum.
 3. Het toegankelijker maken winkels en winkelstraten.

Hoe gaan we verder?

In de volgende fase bepalen we uit de top drie wat we kunnen uitvoeren. We beginnen uiteraard met nummer één. Hiermee maken wij al een kleine start voor de zomervakantie om dan in september weer volop aan de slag te gaan.

Meedenken en meedoen

Spreken bovenstaande projecten u aan en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Vakantiegevoel in eigen tuin

Tijdens de vakantie trekken veel mensen de natuur in. Om heerlijk te genieten van de groene omgeving. Ook van uw eigen tuin kunt u zo’n fijne natuurlijke plek maken. Volgens ecoloog Jan Stronks uit Winterswijk heeft een groene tuin verschillende voordelen:

 • In een groene tuin is meer te beleven omdat bijvoorbeeld vlinders, vogels en kleine diersoorten als de egel er voedsel en schuilplekken vinden.
 • Een tuin met veel bloeiende inheemse planten die op de goede plek staan, kost niet veel tijd. Dus tijd over om te ontspannen in de tuin.
 • Veel biodiversiteit in de tuin zorgt voor minder eikenprocessierupsen in de eiken in de buurt. Diversiteit is namelijk gunstig voor de natuurlijke vijanden, zoals bijvoorbeeld de koolmees, van deze rupsen.
 • Groen zorgt voor een beter klimaat dan tegels en beton. In een groene tuin blijft het koeler tijdens de warme zomers. Bovendien beleeft u de seizoenen meer.
 • De oppervlakte van alle tuinen samen is groter dan de oppervlakte van natuurgebieden in Nederland. Het vergroenen van uw tuin heeft dus zeker impact.

Uw tuin vergroenen. Hoe dan?

Hoe meer planten en hoe gevarieerder de beplanting, hoe beter. Zet planten neer die lang bloeien en die nectar geven. Denk bijvoorbeeld aan de herfstaster, klimop, lavendel of een vlinderstruik. Zorg ook voor beschutte plekjes in de tuin met struiken, heggen en rommelhoekjes.
Op www.duurzaamwinterswijk.nl/steenbreek kunt u meer informatie vinden over het vergroenen van uw tuin. Of vraag advies bij de lokale hovenier of het tuincentrum.

Veel belangstelling voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen

Op 10 juni 2020 is in Winterswijk een grootschalige inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente ruim achtduizend woningeigenaren maatregelen te treffen die de energierekening verlagen.

Al ruim 300 aanmeldingen voor de inkoopactie

Bij deze inkoopactie kopen woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Inmiddels hebben ruim 300 woningeigenaren zich ingeschreven voor meer dan 500 maatregelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 31 juli 2020 vrijblijvend inschrijven op www.winstuitjewoning.nl/winterswijk.

Meeste aanvragen voor zonnepanelen

Inmiddels hebben ruim 200 woningeigenaren offertes ontvangen voor zonnepanelen. De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Woningeigenaren verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug en profiteren daarna nog ruim 20 jaar van groene stroom van eigen dak.

Woningeigenaren geadviseerd over isolatiemaatregelen

Al meer dan 140 woningeigenaren hebben voor isolatiemaatregelen een advies aan huis aangevraagd. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat.

Gemiddeld 30 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen

Voor huiseigenaren die twee -of meer- isolatiemaatregelen afnemen is gemiddeld 30% subsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor onder andere spouwmuurisolatie, vloerisolatie en HR++ glas. Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor deelnemers aan de inkoopactie wordt de gehele subsidieaanvraag uit handen genomen.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Deze inkoopactie is onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via de RRE regeling worden projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot (kleine) energiebesparende maatregelen in huis. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/rre.

Verkiezing ruwe diamant Winterswijk

De ruwe diamanten van Winterswijk zijn bijzondere wederopbouwpanden in onze gemeente. Net als bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit de wederopbouwperiode in. Om daar verandering in te brengen wordt in juli de verkiezing gehouden van ruwe diamanten in 11 Achterhoekse gemeenten.

Een nieuwe tijd

Sinds 2019 werken elf gemeenten in de Achterhoek samen in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ waarin het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode in de schijnwerpers staat. De Wederopbouwperiode (1940-1965) is een interessante periode uit onze geschiedenis. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Nooit werd er in zo’n korte tijd zoveel gebouwd als in die tijd. De wederopbouwtijd krijgt echter vaak het etiket saai, lelijk, gezapig en braaf opgeplakt wanneer het de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst betreft. Maar de wederopbouw bevat zoveel kwaliteit en bijzondere verhalen die de moeite waard zijn om te laten zien en te horen.

Nominaties ruwe diamant Winterswijk

In Winterswijk zijn de volgende gebouwen genomineerd:

 • De Bomenbuurt
 • Industrieweg 8 tot 14
 • Gosselinkweg 6
 • Morsestraat 31
 • Plataanlaan 30

Stemmen

U kunt in juli stemmen op uw favoriete ruwe diamant! Ga naar de website nieuwetijdachterhoek.nl en stem op het gebouw in Winterswijk dat u het meeste aanspreekt.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Meer informatie over de Wmo-raad kunt u lezen op de website van de gemeente Winterswijk: https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Wmo_raad

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:

 • Inwoners met een verstandelijke beperking

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 14 juli aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief tenminste aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen t.a.v. secretariaat Wmo-raad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Vrijwilligers Winterswijk Armoedevrij bedankt!

Er zijn veel vrijwilligers actief om Winterswijk Armoedevrij te krijgen in 2040. Graag houden we hen steeds betrokken, ook in tijden van corona. We kunnen echt niet zonder hun inzet, betrokkenheid, enthousiaste en feedback. Om dat te onderstrepen, hebben we hen een bedankkaart met kleine attentie gestuurd, want we zijn trots op iedereen die zijn steentje bijdraagt. Mocht jij je ook inzetten voor Winterswijk Armoedevrij, maar heb je geen kaart ontvangen? Dat zouden we natuurlijk erg vervelend vinden. Laat het ons dan a.u.b. weten door een berichtje te sturen naar iedereendoetmee@winterswijk.nl

Gezamenlijke bijeenkomst

Op dinsdag 7 juli om 19.30 uur organiseren we een bijeenkomst voor alle belangstellenden. We praten jullie dan bij over de verzamelde ideeën, nieuwe plannen en de laatste ontwikkelingen. Meer informatie volgt op een later moment, maar houd deze datum alvast vrij!

Pas op met asbest

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Misschien zit er dan asbest in uw huis of bijgebouw. Asbestvezels zijn gevaarlijk voor uw gezondheid als ze loskomen en worden ingeademd. Zoekt u daarom uit of er asbestrisico’s zijn voordat u gaat klussen, slopen of verbouwen. Schakel  hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dat bedrijf zorgt voor een rapport waarin staat of de situatie veilig of onveilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Als particulier mag u maximaal 35 m2 aan asbesthoudend materiaal zelf weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

 • geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen
 • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

In alle andere gevallen mag u nooit zelf asbest verwijderen. U moet dit dan overlaten aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Hoge boetes

U kunt een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl dit niet is toegestaan. Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s. Daarnaast kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen en u verplichten om (vaak dure) maatregelen te treffen.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het veilig verwijderen van asbest? Op de websites van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) en InfoMil (www.infomil.nl) vindt u veel informatie: artikelen, instructiefilmpjes en infographics. Op www.ascert.nl vindt  u gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Kersten enige leverancier Wmo-hulpmiddelen

Een aantal inwoners die via de gemeente gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC) krijgen vanaf 1 juli te maken met Kersten Hulpmiddelenspecialist. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders.

Faillissement HMC

De gemeente had per 1 november 2019 twee leveranciers gecontracteerd voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Namelijk Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten Hulpmiddelenspecialist.  Onlangs is HMC failliet verklaart. Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt de contracten van HMC over.

Indicatie blijft hetzelfde

Inwoners met een hulpmiddel van HMC kunnen dit hulpmiddel gewoon houden en blijven gebruiken. De indicatie blijft ook hetzelfde. Vanaf 1 juli 2020 zorgt Kersten voor al het onderhoud en de benodigde service. Inwoners met een hulpmiddel vanuit de Wmo die via HMC hun hulpmiddel geleverd kregen, ontvangen van Kersten een brief. In deze welkomstbrief staat onder meer de contactgegevens van de nieuwe leverancier.

Gemeente zorgt voor overdracht

Van de nieuwe klanten bij Kersten geeft de gemeente alle benodigde gegevens door aan deze nieuwe leverancier. Hierdoor weet Kersten precies welk hulpmiddel (of welke hulpmiddelen) inwoners hebben.

Enige leverancier

Kersten is nu de enige leverancier van hulpmiddelen in het kader van de Wmo voor de gemeente. Het contract met Kersten loopt tot in ieder geval 31 oktober 2023.

Column door bestuurder

Burgemeester Joris Bengevoord schrijft …

Houd vol!

In de afgelopen weken zijn de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Dat hebben wij met elkaar bereikt door ons goed aan de maatregelen te houden. Het aantal coronapatiënten is daardoor flink afgenomen en ook het aantal ziekenhuisopnames is sterk gedaald. Goed nieuws en een compliment voor alle Winterswijkers!

Tegelijkertijd zie ik dat het verzet tegen de coronamaatregelen groeit. Bij veel mensen begint het geduld op te raken en wordt het lontje korter naarmate de crisis langer duurt. We worden allemaal een beetje coronamoe.

Ik begrijp deze gevoelens heel goed. Maar ik wil ook oproepen tot verdraagzaamheid. Ik zou niets liever willen dan dat we ons normale leven weer kunnen oppakken. Terug naar de tijd van voor de crisis. Maar we leven helaas in een uitzonderlijke tijd waarin veel nog onbekend of onzeker is. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Zolang er geen medicijnen tegen het coronavirus zijn, blijven wij als samenleving kwetsbaar.
De afgelopen tijd heb ik u vaak opgeroepen om vol te houden met het naleven van de maatregelen. En dat blijf ik doen. We zullen een inspanning moeten blijven leveren en leren omgaan met de onzekerheden en de veranderingen van deze tijd. We moeten ons blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM, onze handen blijven wassen en 1,5 meter afstand van elkaar houden.

We krijgen steeds meer ruimte, maar we moeten er wel verstandig mee omgaan. Er wordt een groter beroep gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Onze handhavers en politieagenten zijn niet in staat om overal op de 1,5 meter te controleren, de samenleving is nu zelf aan zet! Het komt nu aan op ons doorzettingsvermogen. Dus houd vol en zet door! Samen verslaan we het coronavirus.

Ik wens u, ondanks alle beperkingen, toch een hele mooie zomer toe!

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 4 juli gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Violenstraat

Tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Magnoliastraat

Tot en met vrijdag 17 juli gelden de volgende maatregelen:

 • Het is verboden te parkeren op de busparkeerplaats aan de Magnoliastraat ter hoogte van perceelnummer 6
 • De Bocheltsestraat tussen perceelnummer 56 en de Magnoliastraat is afgesloten voor verkeer

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat. Tot en met vrijdag 3 juli is de Gasthuisstraat ter hoogte van de Jeugdkerkstraat in verband met aansluiting van riolering afgesloten voor al het verkeer.

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Burgemeester Vlamstraat

In verband met de aanleg van een nieuw parkeerterrein is Burgemeester Vlamstraat tot ongeveer de eerste week van juli afgesloten.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 6 juli 2020 niet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 2 juli, Politiek forum om 19.30 uur *
 • 2 juli, Spreekuur EUREGIO in Dinxperlo gaat niet door. Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 7 juli, Gezamenlijke bijeenkomst Winterswijk Armoedevrij *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Aarninkweg 1
 • Boterstraat 6
 • Breukinkweg 2
 • Broekhuisweg 3
 • Jonenstraat 8
 • Ratumseweg 31

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning  Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt Beatrixpark 9

Algemene Plaatselijke Verordening

 •  gedoogbeschikking extra terrasruimte Notaristuin

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 23 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Faillissement Hulpmiddelencentrum
 2. Ledenraadpleging VNG vanwege uitstel Algemene Ledenvergadering VNG
 3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019
 4. Aanpassing Toekomstbestendig Wonen regeling
 5. Archiefinspectie 2019
 6. Organisatorische inbedding van het CLM en projectorganisatie regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college