Gemeentenieuws 26 mei 2020

Met onder andere 1.500 nestkastjes in strijd tegen eikenprocessierups, jaar 2019 in vogelvlucht, politiek forum op 4 juni, gebruik gemeentegrond, terugblik op raadsvergadering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

1.500 nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups

De gemeente Winterswijk zet ook dit jaar verschillende middelen in bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Naast het preventief bestrijden van de rups, zetten we ook natuurlijke bestrijding in om de overlast van de rupsen te beperken. Verspreid over het buitengebied van Winterswijk zijn daarom 1.500 nestkastjes geplaatst die bijdragen aan de natuurlijke bestrijding doordat de vogels de rupsen opeten.

Buitengebied Winterswijk

Verspreid over het buitengebied van Winterswijk heeft ROVA in opdracht van de gemeente 1.500 nestkasten opgehangen. Bij het bepalen van de locaties is niet alleen gekeken naar de ervaren overlast van voorgaande jaren, maar ook rekening gehouden met de voedselvoorziening voor de vogels in de directe omgeving.

Huis voor vogels

De nestkasten worden volop gebruikt en bewoond. Ongeveer driekwart van de geplaatste kasten is bezet. Zo worden bijvoorbeeld 8 van de 10 opgehangen nestkastjes aan de Vredenseweg op dit moment bewoond.

Verschillende vogelsoorten

Ondanks dat de kasten zijn gemaakt voor mezen, gebruikt een breed scala aan vogelsoorten de nestkastjes als een tijdelijk onderkomen om hun nestje in te maken. Zo zijn onder andere de koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger en boomklever gezien.

Duurzame nestkastjes

De nestkastjes zijn door medewerkers van ROVA-KOMPAAN gemaakt van hout van omgewaaide bomen uit Winterswijks bossen. Een tweede leven voor dit hout uit onze eigen regio. In het najaar worden de kasten zoveel mogelijk schoon gemaakt om voor het volgende broedseizoen weer gebruikt te kunnen worden.

Meer informatie

Op onze website leest u meer over de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups en wat u zelf kunt doen om overlast te beperken.

Groen dak gymzaal de Stegeman

Gymzaal de Stegeman heeft sinds deze maand een groen sedum dak van 208 m² groot. Een sedum dak verhoogt de isolatie waarde van het dak, ideaal bij de huidige warme zomers. Ook zorgt het voor geleidelijke afvoer van hemelwater. En brengt het extra groen rondom de school.
 
Naast het sedum dak zijn er meer duurzaamheidsmaatregelen verricht aan de gymzaal. Het dak is extra geïsoleerd (na-isolatie) met PIR isolatie van een Winterswijks bedrijf. Een gedeelte van het voegwerk is vernieuwd en het lood is vervangen voor een circulaire loodvervanger. Hiermee worden lekkages door vochtdoorslag voorkomen. De kruipruimte is na-geïsoleerd, de luchtbehandeling is vervangen en het hele klimaatbeheer is aangepast. Ook zijn er kozijnen vervangen en is er dubbel glas geplaatst. Wethouder Tineke Zomer is blij met de verduurzaming van de gymzaal: "Dit is het eerste pand van het gemeentelijk vastgoed wat zo aangepakt is. Hierna gaan we aan de slag met het verduurzamen van het raadhuis. En ook bij onze andere panden zijn we aan het bekijken hoe we die het beste en snelste zo duurzaam mogelijk kunnen maken."

Doopsgezinde kerk Winterswijk in race voor titel 'Meest gastvrije kerk van Oost Nederland'

Tien kerken zijn in de race voor meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. U kunt de Doopsgezinde kerk in Winterswijk helpen aan de publieksprijs door op deze kerk te stemmen. U kunt uw stem uitbrengen op de site www.gastvrijekerk.nl

Het jaar 2019 in Vogelvlucht

Aansluitend aan het gemeentenieuws vindt u de uitgave ‘Het jaar 2019 in Vogelvlucht’. Hierin leest u in het kort waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. In de jaarstukken over 2019 lichten we toe waar ons geld vandaan is gekomen en waar het naar toe is gegaan.

Besluitvorming jaarrekening 2019

 • Op donderdag 11 juni behandeling in de raadscommissie.
 • Op donderdag 25 juni behandeling in de gemeenteraad.

Gemeentekantoor

Op Tweede pinksterdag, maandag 1 juni is ons kantoor gesloten. Kijk voor openingstijden op onze website.

Nieuw parkeerterrein tegenover gemeentekantoor

De gemeente Winterswijk legt een nieuw en duurzaam openbaar parkeerterrein aan in de Burgemeester Vlamstraat. Op het stuk grond tegenover het gemeentekantoor kunnen straks 42 auto’s parkeren. Aannemer Sallandse Wegenbouw B.V. start op 2 juni en verwacht dat de werkzaamheden ongeveer vijf weken duren.

Op 8 van de 42 ruime parkeerplekken komen laadpalen voor elektrische auto’s te staan. Nieuwe hagen, bomen, een gazon en bloemrijke borders omlijsten straks het terrein. De 3D visualisatie geeft u een indruk van het eindresultaat.

Wethouder Tannemaat is blij met deze extra parkeergelegenheid: “Zo bieden we de buurt en bezoekers van ons centrum meer duurzame parkeergelegenheid. Daarmee komen we tegemoet aan een langgekoesterde wens.”

Politiek forum 4 juni 2020

Op 4 juni is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens het politiek forum van 4 juni komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Boogie Woogie (informatief)

19.30 – 21.00 uur

Door de bezuinigingen vanaf 2010 is Boogie Woogie financieel in een lastig vaarwater gekomen. Vanaf 2022 zijn verdere ingrijpende bezuinigingen voorgenomen.

Tijdens deze informatieve sessie wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop Boogie Woogie toekomstbestendig verder kan. Het college doet daarvoor een voorstel aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt besproken in  de algemene raadscommissie op 11 juni en in de gemeenteraad op 25 juni.

Vragen over geldzaken?

Trek ook tijdens de coronacrisis aan de bel! De inloopmomenten en spreekuren over geldzaken in de wijken zijn door de coronamaatregelen komen te vervallen. De tijd lijkt door het coronavirus stil te staan, terwijl de financiën gewoon doorlopen. Juist nu hebben inwoners behoefte om hun verhaal over financiële problemen te delen.

Ervaringsdeskundigen zijn bereikbaar

Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee weten wat het is om in financieel zwaar weer te zitten en bieden u een luisterend oor. Linda en Ilse zijn elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar zodat u uw verhaal kunt vertellen. Daarnaast kunt u de ervaringsdeskundigen per e-mail bereiken. De contactgegevens van Linda zijn 06 -  398 443 31, lsouisa@winterswijk.nl en van Ilse 06 -  398 443 29, izee@winterswijk.nl

Beginnende schulden?

We zitten bijna allemaal thuis en worden geadviseerd om geen anderen te ontmoeten. Maar wat doet u als u ziet dat uw brievenbus en mailbox vol stromen met rekeningen die u niet kunt betalen? Aan de bel trekken natuurlijk! Hoe eerder u een oplossing heeft voor uw schulden, hoe beter het is! Ozbey Genc denkt graag met u mee. U kunt hem van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur bereiken op 06 – 398 443 33 of per e-mail ogenc@winterswijk.nl

Laten we nog meer naar elkaar omzien!

De komende tijd besteden we in Gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Tamara Pietersz. Zij vertelt hoe uitgaven verschuiven tijdens de corona-crisis.

‘Sinds corona kom ik niet meer uit met mijn boodschappen-budget. Niet omdat ik heb gehamsterd, maar omdat we nu met z’n vieren hele dagen thuis zijn. En dus wordt er iedere middag samen geluncht en drinken we onze eigen koffie in plaats van de koffie op het werk. Ik zie daardoor een verschuiving in ons maandelijkse uitgavepatroon. Qua boodschappen ben ik meer geld kwijt, maar ik heb nog niet getankt de afgelopen weken en ook hebben we geen kosten gemaakt voor de kapper. Waar je normaal pas na 17.00 uur de verwarming aan hoeft te zetten, brandt hij nu soms de hele dag. Tijdens de afrekening verderop in het jaar zal ik zien wat we daardoor eventueel moeten bijbetalen.

Gelukkig hebben wij de financiële middelen hiervoor en hebben mijn man en ik beiden nog steeds werk. Wij komen in deze periode dus niets tekort! De situatie heeft me echter wel doen beseffen hoe moeilijk het kan zijn voor mensen die altijd hele dagen thuis zitten. Het doet me beseffen hoe goed ik het heb. Laten we in deze tijd nog meer naar elkaar omzien!’

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl
Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Gebruik gemeentegrond beter geregeld

In de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber vindt het project Grondgebruik plaats. Met dit project willen we als gemeente het gebruik van gemeentegrond door particulieren graag samen met de betreffende  bewoners op een goede, gelijke manier regelen en afspraken daarover maken. Dit vinden we belangrijk, omdat het zorgt voor rechtsgelijkheid tussen inwoners. Het project Grondgebruik voeren we gefaseerd wijk voor wijk uit, we zijn begonnen in deze twee wijken.

Wat verstaan we onder gemeentegrond?

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen, waar alle inwoners van de gemeente Winterswijk gebruik van (kunnen) maken. Denk hierbij aan wegen en straten of openbare groenvoorzieningen. In dit project gaat het om stroken grond in eigendom van de gemeente die slechts een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel.

Met het project Grondgebruik wordt duidelijk wat nu van wie is

Wij hebben het gebruik van gemeentegrond in bovengenoemde wijken in kaart gebracht. We willen graag duidelijke afspraken met de wijkbewoners maken, zodat duidelijk wordt wat nu van wie is. Vaak zijn inwoners zich er helemaal niet bewust van dat zij gemeentegrond in gebruik hebben. In sommige gevallen was het al in gebruik bij de aankoop van de woning. Het komt voor dat inwoners een stuk(je) gemeentegrond gebruiken als hun eigen tuin. Het gaat hierbij om gemeentegrond die direct grenst aan het eigen perceel. In sommige gevallen is er voor dit gebruik een afspraak gemaakt, in andere gevallen is er nog niets geregeld. In de gevallen waarin dat nog niet zo is, willen we die afspraak alsnog maken. Daarom hebben we dit project gestart.

Welke mogelijkheden zijn er om het grondgebruik te regelen?

Als inwoners een stuk gemeentegrond gebruiken zijn er verschillende opties: men kan de gemeentegrond kopen, een beroep doen op verjaring of de grond weer beschikbaar stellen aan de gemeente. We maken hierbij wel de volgende kanttekening: het kopen van gemeentegrond is helaas niet in alle gevallen mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de gemeentegrond verkocht kan worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de functie van de strook gemeentegrond. Ook wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en de groenstructuur van de wijk en of er kabels en leidingen in de grond liggen. Na de beoordeling hoort de inwoner van ons wat de mogelijkheden zijn. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u uitgebreide informatie over de randvoorwaarden die gelden bij kopen en verjaring.

In goed overleg afspraken maken

Ieder project starten we met een informatiebijeenkomst waar betrokken inwoners voor worden  uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst geven we algemene informatie over het doel van het project en de mogelijkheden zoals aankopen of verjaring. Ook is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deze informatieavond zoeken we persoonlijk contact met de bewoners. In goed overleg worden afspraken gemaakt over de stroken gemeentegrond. Waar nodig maken we een afspraak om de situatie bij de woning te bekijken. Het doel is dat de inwoner en gemeente beide tevreden zijn over de gemaakte afspraken en dat er duidelijkheid is over het gemeentelijk grondgebruik.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het projectteam van het project Grondgebruik. U kunt het projectteam telefonisch bereiken via (0543) 543 543 of per e-mail via grondgebruik@winterswijk.nl. Het projectteam is bereikbaar op maandag en woensdag. Meer informatie vindt u ook op onze website www.winterswijk.nl.

Gewijzigde afvalinzameling op tweede pinksterdag

Op tweede pinksterdag (maandag 1 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De afvalinzameling van maandag 1 juni vindt plaats op zaterdag 30 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór eerste pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-klantcontactcentrum is gesloten op maandag 1 juni.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54  of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Column door bestuurder

Burgemeester Joris Bengevoord schrijft ……

100% Gienne!

Als burgemeester ben je in deze tijd van corona nog steeds erg druk. Naast de ‘normale’ vergaderingen met het college van burgemeester en wethouders, met collega’s in de Veiligheidsregio en natuurlijk de gemeenteraad, vergader ik regelmatig met het Gemeentelijk Beleids Team (GBT) over zaken die deze crisis aangaan.
De meeste vergaderingen gaan via videoconferencing. Ik geloof dat ik inmiddels negen verschillende programma’s op mijn laptop heb staan om met mensen in contact te komen. Toch gaat er niets boven normaal contact, waarbij je iemand aan kunt kijken. Ik merkte dat zelf vorige week vrijdag toen ik jarig was, hoe fijn en prettig het is als je wèl even mensen kunt aankijken, ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen.
Maar vorige week had ik even een ‘echte’ ontmoeting met iemand die sinds bijna twee jaar ‘in mijn portefeuille’ valt. Gienne te Gronde, de leider van onze plaatselijke VVV, 100%Winterswijk. Het afgelopen jaar hadden we regelmatig contact over de transformatie van onze oude VVV in een nieuw en hip inspiratiepunt. Nadat de raad in het najaar geld toezegde, is er hard gewerkt aan de planvorming van dit visitekaartje voor Winterswijk. Gienne stuurde me enthousiast tekeningen en ontwerpen en ik werd gevraagd wat teksten voor de ‘verhalenboom’ in te spreken. Gienne belde me deze keer om te zeggen dat het nu dan echt af was en dat vanaf deze week de VVV weer geopend zou zijn. Of ik even wilde komen kijken. En dat deed ik… en ik was trots op wat ik zag. Natuurlijk was ik tijdens de bouw al wezen kijken. Toen de verf nog nat was, hebben we een filmpje gemaakt waarin ik vertelde over de nieuwe VVV, maar nu het helemaal ingericht is zie je pas wat voor fantastisch visitekaartje het nieuwe inspiratiepunt is.
Ook de gemeenteraad ziet het belang van 100%Winterswijk, bij het crisis- en herstelplan voor Winterswijk dat zij vorige week vaststelden, stelden zij € 250.000,- beschikbaar, zodat we straks als de coronavoorschriften weer soepeler zijn, aan iedereen in Nederland en Duitsland kunnen laten zien dat het in Winterswijk prettig wonen, werken en recreëren is. En dan is er nu ook de 100% Cadeaubon, waarbij Winterswijkse ondernemers zich nog steeds als acceptant kunnen aanmelden. Ik raad u allemaal aan om voorzichtig (niet allemaal tegelijk) eens te komen kijken in ons oude raadhuis. U weet niet wat u ziet…
En dat allemaal dankzij de vele vrijwilligers bij 100%Winterswijk aangevoerd door ‘onze’ Gienne. Ik vraag voor hun allemaal 200% applaus!

Ik geef de pen door aan wethouder Tineke Zomer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Huppelseweg

In verband met het snoeien van bomen is de Huppelsewg tussen de Walienseweg en Hanekampweg van 25 tot en met 29 mei  afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg. De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de rotonde. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 1 juni 2020 niet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 4 juni    Politiek forum van 19.30 toto 21.00 uur
 • 4 juni    EUREGIO spreekuur Dinxperlo gaat niet door www.grensinfopunt.eu
 • 6 juni    Inzameling Landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet www.wclwinterswijk.nl
 • 9 juni    EUREGIO spreekuur Oeding gaat niet door. www.grensinfopunt.eu
 • 11 juni  Behandeling jaarrekening in de raadscommissie
 • 25 juni  Behandeling jaarrekening in de gemeenteraad
Terugblik op de raad

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

Het coronavirus veroorzaakt grote sociaal-maatschappelijke en economische schade, ook in Winterswijk. Een taskforce van de gemeente Winterswijk heeft onderzocht hoe die schade op korte termijn kan worden beperkt en het economisch herstel op de lange(re) termijn kan worden gestimuleerd. Het resultaat is het Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter), waarin een pakket aan maatregelen wordt voorgesteld.
Het college stelde raad voor het taskforceplan vast te stellen en hiervoor een incidenteel budget van
€ 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de duur van drie jaar. Op dit raadsvoorstel werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend:

 • In een amendement stelden CDA en VW voor om het mandaat van het college om uitvoering te geven aan het taskforceplan te beperken tot de specifieke maatregelen die in het plan worden benoemd, investeringen of plannen die al eerder in de raad zijn behandeld en plannen tot maximaal € 100.000,-. Daarnaast werd voorgesteld om geen begeleidingsgroep vanuit de raad in te stellen. Dit amendement werd met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.
 • De motie van VVD, D66 en VW om in te zetten om op zeer snelle afhandeling van omgevingsvergunningen en behandeling van bestemmingsplanwijzigingen, de daarbij benodigde capaciteit in te zetten en daarbij zo veel mogelijk uit te gaan van medewerkers die afkomstig zijn uit de regio werd aangenomen.
 • VVD en D66 dienden een motie in om nu direct werk te maken van het centrum voor volwasseneneducatie, voor mensen die zich willen omscholen naar een beroep waarbij ze meer kans maken op de arbeidsmarkt en dit samen op te pakken met het bedrijfsleven (o.a. OWIN, OBW, ABH-City), zorginstellingen, SDOA, UWV en onderwijsinstellingen in de Achterhoek. Ook deze motie werd aangenomen.
 • De motie van WB met het verzoek aan het college om de raad zo spoedig mogelijk een voorstel voor te leggen om voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 het tarief van de precariobelasting en het marktgeld te wijzigen in nul en bij de begroting indien nodig met een voorstel te komen of dit voor 2021 ook nog wenselijk is. Deze motie werd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
 • De PvdA diende een motie in om binnen de uitvoering van het taskforceplan te onderzoeken of de mogelijkheden om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en te faciliteren (tijdelijk) versterkt kunnen worden. Ook deze motie werd aangenomen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de raad het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ unaniem vast.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 14 mei.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de extra raadsvergadering stond het crisis- en herstelplan centraal. Als CDA hebben wij het college gecomplimenteerd met de snelheid waarmee het plan tot stand is gekomen. Het is goed dat er snel maatregelen worden getroffen om de sectoren te ondersteunen waar nu harde klappen vallen.
Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk in het crisisplan en valt niet goed op te maken waar de gevraagde € 2,5 miljoen aan zal worden besteed. Als CDA hebben we aangegeven er moeite mee te hebben om een blanco cheque te geven aan het college. Na de discussie hierover met het college deden zij de toezegging dat de middelen in ieder geval niet worden besteed aan Terra Temporalis en het Cultuurkwartier.
Het amendement van het CDA en VW om nieuwe investeringen van boven 1 ton eerst voor te leggen aan de raad haalde op 1 stem na net geen meerderheid. Daarnaast heeft het CDA er op aangedrongen dat er naast de getroffen sectoren ook aandacht is voor de Winterswijkse verenigingen en de vele voorzieningen. Het college deed de toezegging dat hier volop aandacht voor is en dat alles op alles wordt gezet om de voorzieningen en verenigingen overeind te houden. Op basis van de toezeggingen kon het CDA instemmen met het crisis- en herstelplan.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Tim Jonker, fractievoorzitter Winterswijks Belang

De extra raadsvergadering van 14 mei ging over het crisis- en herstelplan. Om door deze moeilijke tijd te komen is er € 2,5 miljoen beschikbaar voor culturele instellingen, sport- en muziekverenigingen, De Storm, het zwembad en musea. Het doel is om ervoor te zorgen dat belangrijke voorzieningen niet omvallen. Winterswijks Belang diende een motie in om de marktgelden en precariobelasting (voor de terrassen) dit jaar niet te innen. De motie haalde het gelukkig. Helaas stemden VW, D66 en het CDA tegen.
Winterswijks Belang vindt een anticyclisch investeringsbeleid belangrijk. Dit betekent dat als het goed gaat met de economie de overheden een stapje terug doen. Gaat het minder goed, dan moet er juist een stapje bij. WB verwacht meer van dit soort maatregelen te moeten nemen. Het welzijn van onze inwoners is van groot belang en loopt vooral via de Post. Daar houden we een oog op onze inwoners. Denk aan budgetcoaches en (om)scholing, maar ook aan een luisterend oor. 100% Winterswijk kan rekenen op extra gelden om straks ons dorp weer op de kaart te zetten bij al onze gasten en bezoekers. De gehele raad stemde uiteindelijk unaniem in met het plan. Een goed teken dat we de crisis in Winterswijk gezamenlijk te lijf gaan!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

De gevolgen van corona zijn voor iedereen merkbaar, ook economisch. In de extra ingelaste (online) raadsvergadering van 14 mei heeft de VVD bij het plan om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken twee moties aangenomen gekregen.
De eerste motie is extra ruimte om bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen sneller af te handelen. Het helpt onze bedrijven en inwoners enorm als zij snel aan de slag kunnen met de plannen die ze hebben. Dit draagt direct bij aan een goed economisch klimaat.
De tweede motie ging over het (VVD) idee uit het coalitieakkoord om mensen die geen werk hebben te helpen om te scholen naar een vak waar veel behoefte aan is. Dit gaat nu eerder opgepakt worden. Wij hopen dat dit voor het nieuwe schooljaar al gerealiseerd kan worden. Dit is goed voor persoon in kwestie, maar ook goed voor de economie.
Het aanvalsplan zelf werd raadsbreed aangenomen. Daar zijn we als VVD erg blij mee. Want voorlopig zullen we nog last hebben van alle coronamaatregelen en zullen we alles op alles moeten zetten om Winterswijk aan het draaien te houden. Wij denken dat met dit plan de gemeente in ieder geval doet wat ze moet én kan doen.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Paul Puntman, raadslid GroenLinks

In een extra raadsvergadering (vanaf 22.00 uur) werd de ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ besproken. Dit voortvarende stukje werk op initiatief van wethouder Tannemaat en met medewerking van wethouder klein Gunnewiek ontmoette veel instemming.
De fractievoorzitters namen de kans te baat om hun eigen standpunten nog eens in de spotlights te zetten, zodat de vergadering niet één, maar drie uur duurde. Het CDA was voor het verenigingsleven en tegen geldverspilling, WB voor de markt, VVD voor werk en onderwijs, GL voor duurzaamheid en cultuur, PvdA voor arbeid en sociale voorzieningen, D66 voor de recreatiesector en gaf enkele kritische reacties op de anderen en VW had weer erg veel contacten onder de bevolking – daar zullen over twee jaar vast veel stemmen heen gaan. Het effect van deze zeven lyrische vergezichten was, dat van elf moties en twee amendementen de meeste werden ingetrokken en dat er na drie uur niet zo erg veel gebeurd was. We konden na twaalven de burgemeester wel met zijn verjaardag feliciteren.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

“Een gemeente met een sociaal gezicht. Juist nu!’’ Dat was mijn kernboodschap in het raadsdebat over het steunpakket in deze coronacrisis. Mijn fractie heeft de zorg dat deze crisis kwetsbare mensen extra hard raakt. We hebben het college daarom gevraagd om kritisch naar het minimabeleid te kijken, zodat we voorkomen dat deze crisis de kansenongelijkheid versterkt. Het college heeft dit omarmd en gaat hiermee aan de slag.
In crisistijden zie je vaak dat de ware aard van mensen boven komt. Dag en nacht staan duizenden Winterswijkers voor een ander klaar. Dat is bewonderenswaardig. Maar we zien ook dat de coronacrisis een grote wissel trekt op veel mensen. Daarom heb ik expliciet aandacht gevraagd voor vrijwilligers en mantelzorgers. Buiten crisistijden wordt al veel gevraagd van hen. En van veel vrijwilligers en mantelzorgers wordt nu een extra krachtsinspanning gevraagd. We zijn blij dat onze motie is aangenomen. Hiermee kunnen we de ondersteuning van deze gouden krachten in onze Winterswijkse samenleving verder versterken.
Wij kijken terug op een goed debat met een belangrijk resultaat. Met het vastgestelde steunpakket kunnen we snel, adequaat en daadkrachtig aan de slag. Zodat we de gevolgen van deze crisis voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen zo beperkt mogelijk laten zijn.                                 
Twitter: @Wenters_Nu, www.winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Bij de extra ingelaste raadsvergadering over het taskforceplan crisis en herstel zette D66 Winterswijk in op recreatie, onderwijs- en arbeidsmarkt en een nieuwe economie.
D66 gelooft dat recreatie het gouden ei van Winterswijk is. De ondernemers in deze sector en net als vele anderen hebben de afgelopen jaren risico’s genomen en als gemeente Winterswijk hadden wij niet zonder hen gekund. Wij hadden ze nodig en nu hebben ze ons nodig. Noem het schatplichtig of noem het solidariteit: we moeten dit gouden ei samen behouden en niet breken en daarom diende D66 een motie in met het verzoek om de toeristenbelasting later te innen.
Deze periode van crisis geeft ook kansen. Wij kunnen ervoor kiezen om alles te willen herstellen en terug naar het oude, maar we kunnen ook kijken hoe we dit integraal kunnen aanvliegen. D66 wil de omslag maken naar een nieuwe economie en het omzetten naar een positieve nieuwe werkelijkheid. Hierbij is inzet op voornamelijk de onderwijs- en arbeidsmarkt van essentieel belang.
Op dit moment neemt het digitale afstandsonderwijs bijvoorbeeld een vlucht. We zouden dit een positieve bijvangst kunnen noemen van de huidige situatie. D66 kreeg een toezegging om met de onderwijsinstellingen in Winterswijk te onderzoeken hoe deze ontwikkelingen vastgehouden kunnen worden.
Door de toezeggingen op onze moties kon D66 instemmen met het crisis- en herstelplan.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’ is de naam van het crisisherstelplan dat deze vergadering op de agenda stond. COVID-19 heeft ook zand in de motor van de Winterswijkse economie gegooid, waardoor ook hier veel ondernemers, instellingen en verenigingen moeilijke tijden doormaken. Ondernemers in alle soorten en maten zien van de een op de andere dag hun orderportefeuille verdampen of klanten wegblijven. Zij gaan een ongewisse toekomst tegemoet of vrezen voor hun voortbestaan.
Voor een ieder waarvan het salaris nog gewoon iedere maand op de bankrekening gestort wordt, is het niet te begrijpen welk leed zich op dit moment voor veel ondernemers en werknemers afspeelt.
Daarom is het natuurlijk prima dat het college met een steunplan € 2,5 miljoen wil investeren om Winterswijk weer uit de crisis te helpen. ‘Voor Winterswijk’ vindt dat naast steun in geldelijke zin ook andere ingrediënten nodig zijn om uit de crisis te komen. De Winterswijkse ondernemers barsten van de energie en plannen om de motor weer rustig aan op te starten. Daar zijn ook vertrouwen, begrip en een luisterend oor van het gemeentebestuur voor nodig.
Namens ‘Voor Winterswijk’ heb ik dan ook de oproep aan het college gedaan om de contacten met het bedrijfsleven en inwoners warm te houden en rekening te houden met de emoties van ondernemers in nood waardoor overleg soms heftiger kan verlopen. Steun ondernemend Winterswijk bij het maken van plannen in plaats van ruziënd over de Markt te rollebollen.
Samen met de VVD hebben wij met succes een motie ingediend om de voortgang in de vergunningverlening voor bouwplannen en bestemmingsplannen weer vlot te trekken en bouwplannen positief aan te jagen.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 •  Waliënsestraat 61 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Eibergseweg (nabij huisnummer 8)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Blekkinkhofweg 7
 • Delistraat 19
 • Wesselinkweg 1

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 12 mei 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 1 juni 2020) van het college van B en W d.d. 6 mei 2020,  nr. 18
 2. Vaststelling bestemmingsplan Vliertuin fase 2

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Project Samen in Beweging
 2. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
 3. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019
 4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’
 5. Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024
 6. Jaarstukken 2019
 7. Overeenkomst met regisseur voor Park Achterhoek
 8. Beantwoording raadsvragen over Zonneparking Zonnebrink en Vrijheidspark

Op 20 mei 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerp:

 1. Tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college