Gemeentenieuws 10 november 2020

Met onder andere samen in beweging, wat te doen met een onbegrijpelijke brief, waardebon voor energiebesparende maatregelen, info over aanvragen van zorg of hulp.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Samen in beweging

Gemeente Winterswijk is actief met het project Samen in beweging. Het doel van Samen in beweging is dat senioren vitaal blijven en mee blijven doen in de samenleving. Het project stimuleert ouderen om in beweging te blijven en sociaal actief te zijn.

Activiteiten

Veel sportverenigingen, welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties hebben beweeg- en sociale activiteiten voor senioren. Daarnaast gaat Samen in beweging activiteiten organiseren zoals een beweegmaatje, een cursus en een digitaal overzicht van de mogelijkheden. Wilt u nu al in beweging komen, kijk op  www.actiefwinterswijk.nl onder tabblad Website volwassenen.

Coronatijd

Sociale activiteiten zijn nu door corona beperkt. Maar bewegen kan natuurlijk wel. Dagelijks een half uur wandelen, fietsen of sporten - waarbij je voelt dat je wat hebt gedaan -  is goed voor ieder mens, ook als je ouder bent. Beweging onderhoudt en verbetert je spierkracht, conditie en evenwicht. En beweging zorgt voor een betere weerstand. 

Samenwerking

In het project Samen in beweging werken de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland, Hogeschool Viaa en academische werkplaats AGORA.

Krijgt u wel eens een onbegrijpelijke brief?

Zo’n brief waarvan u denkt: ik snap niet meteen waar het over gaat? Bijvoorbeeld een brief met moeilijke woorden van een bedrijf of van de overheid. Of een onoverzichtelijke brief van een verzekeraar. Mail die brief dan gerust naar iedereendoetmee@winterswijk.nl. Of lever hem in bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. De werkgroep Lezen en schrijven Winterswijk neemt uw ingestuurde brief dan in behandeling. De schrijver van de brief (het bedrijf of de overheid) krijgt daarna tips om de brief makkelijker leesbaar te maken. Zo zorgen we er samen voor dat meer mensen de brief begrijpen.

De werkgroep Lezen en schrijven bestaat uit inwoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties en de gemeente. De 9 werkgroepleden vinden dat begrijpelijke taal problemen kan helpen voorkomen. Op 17 november bespreekt de werkgroep de ontvangen brieven tijdens een digitale bijeenkomst.

Energiebesparende maatregelen

Vorige week hebben de Winterswijkse huiseigenaren dankzij de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) een waardebon toegestuurd gekregen die ze kunnen gebruiken voor energiebesparende maatregelen. De waardebon is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/waardebon

Advies nodig?

Weet u niet waar u moet beginnen met energie besparen of voor welke maatregelen u het beste kunt kiezen? Wilt u meer weten over de energiebespaarmogelijkheden voor uw woning? Het Agem Energieloket heeft verschillende adviesdiensten zoals een energiecoach of een bezoek aan huis om u hierbij te helpen. Maak er gebruik van! Kijk voor meer informatie op: www.agem.nl/energie-besparen

Verloren en gevonden voorwerpen oktober 2020

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Heeft u hulp of zorg nodig?

Als er problemen zijn lukt het vaak wel om met hulp van familie of vrienden er uit te komen. Zij bieden een luisterend oor of praktische hulp. Maar soms is dat niet voldoende. Dan kan de gemeente u vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet ondersteuning geven.

Welke ondersteuning biedt de gemeente?

De gemeente biedt onder andere ondersteuning voor hulp in de huishouding, opvang, bij administratieve taken. En helpt u om u te kunnen verplaatsen. Bij voorbeeld met een  scootmobiel of de regiotaxi. Wij kunnen u ook helpen als u andere mensen wilt ontmoeten. Of te bemiddelen om deel te nemen aan activiteiten. Graag gaan we hier samen met u in overleg in een ‘keukentafelgesprek’. U kunt dan ook een persoonlijk plan indienen.

Voor kinderen, jongeren en hun familie biedt de gemeente hulp bij opvoeden en opgroeien. Soms kom je er als gezin samen niet verder bij een probleem en is begeleiding prettig. Een familiegroepsplan kan uitkomst bieden om samen te werken aan een oplossing. Het Ondersteuningsteam helpt u daarbij. Meer informatie over het Ondersteuningsteam vindt u op https://ondersteuningsteamoa.nl/

Wat is cliëntondersteuning?

Wij gaan graag met u in gesprek over de ondersteuning die u nodig heeft. U mag iemand vragen bij dit gesprek te zijn als u dat prettig vindt. Dit kan een bekende van u zijn of een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand van MEE die vanuit uw belang meedenkt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Vanwege het coronavirus is een bezoek brengen aan een van de spreekuren is nog altijd niet mogelijk. Stapsgewijs passen wij onze dienstverlening waar mogelijk weer aan. Wij vragen u telefonisch contact te leggen met ons als u een vraag hebt en informatie wilt. Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. U kunt ook een mail sturen naar  depost@winterswijk.nl. Een gesprek gebeurt voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen. Mocht het in een uitzonderlijk geval nodig zijn om een afspraak bij de Post te maken, dan laat onze medewerker u dat weten in het telefoongesprek. Chatten is ook mogelijk. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: www.mee-oost.nl  Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft …….

Ode aan het Landschap

Onze visie over Landschap en Biodiversiteit is vastgesteld door de gemeenteraad. Daar ben ik blij mee. Als gemeente gaan we het goede voorbeeld geven en samen met ondernemers en inwoners werken aan de kwaliteit van ons landschap. Dat is nodig. Want de basiskwaliteit staat onder druk.

Gelukkig kennen we in Winterswijk bevlogen mensen als Jan Stronks en Robert Kwak. Door hen is er decennia lang in kaart gebracht wat de soorten doen qua aantallen. En daar is vervolgens naar gehandeld. Wist u bijvoorbeeld dat er een zeldzame kamsalamander is gezien in Winterswijk? Hier doet deze soort het best goed, dankzij de vele poeltjes die we aanlegden.

Visies zijn belangrijk. De acties die erop volgen minstens zo. In Winterswijk willen we onze gebieden duurzaam blijven verbeteren. Zodat er leefruimte blijft voor zeldzame en minder zeldzame soorten. Denk bijvoorbeeld aan de Steenuil. Samen met bewoners kunnen we eenvoudige maatregelen nemen, zoals het ophangen van nestkasten.

Over de basiskwaliteit sprak ik afgelopen week met gedeputeerde Drenth. Ik deed bij hem de oproep om zaken integraal aan te pakken: combineer vraagstukken en oplossingen voor stikstof, droogte, biodiversiteit, landschap! Samenwerking in de Provincie over deze onderwerpen is belangrijk. Net als samenwerking met de agrarische sector. Zij zijn in veel gevallen grondeigenaar. Agrariërs zijn voor hun inkomsten afhankelijk van die grond. Als Achterhoekse wethouders weten we dat. Daarom deden we een oproep om te zorgen voor een ‘landschap als verdienmodel’ voor boeren. We willen hen verleiden om samen met ons en bewoners te investeren in ons prachtige landschap. Doet u ook mee? Veel van onze plannen staan op www.duurzaamwinterswijk.nl

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

 • Actuele info

Haartweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang Haartweg in Miste is de Haartweg in de nacht van 17 op 18 november 2020 van 24.00 tot 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Oude Bocholtsebaan

In verband met onderhoudswerkzaamheden van het fietspad Oude Bocholtsebaan is het gedeelte tussen de fietstunnel in Rondweg Zuid en de Badweg op dinsdag 17 november afgesloten voor alle gebruikers. Zowel fietsers als voetgangers kunnen op die dag geen gebruik van maken van dit deel van het fietspad.

 • Lopende maatregelen

 • Torenstraat
 • Jonendwarsstraat
 • Beukenhorstweg
 • Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Gasthuisstraat
 • Kuipersweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat
 • Bataafseweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 10 november, EUREGIO spreekuur in Oeding gaat niet door, meer info www.grensinfopunt.eu
 • 12 november, EUREGIO spreekuur in Bocholt gaat niet door.
 • 12 november, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur.
 • 12 november, Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur.
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Op onze website www.winterswijk.nl onder inwoners/Actueel/Bekendmakingen vindt u uitgebreide informatie over de officiële bekendmakingen en vindt u ook de links naar bovengenoemde websites.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Goorweg 41 (kappen)
 • Tricot 18 (bouwen)
 • Willinks Weust (aanleg)

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 • Willinks Weust,

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Blankersweg 2
 • langs de Groenloseweg (t.h.v. nr. 110)
 • langs de Misterweg
 • langs de Vredenseweg (t.h.v. nr. 131)
 • Vlierstraat
 • Zonnebrink 11

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Berberislaan 105
 • Haitsma Mulierweg 55
 • Tolhuis 8
 • Tolhuis 9
 • Tuunterstraat 29b
 • Watermolen 16
 • Wooldseweg 3

Besluit hogere grenswaarden

 • Wooldseweg 3

Besluit hogere grenswaarden

 • Wooldseweg 3

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2021

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2020 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2021 wordt berekend is 1,1%.
Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 1,1% stijgt in 2021.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.

Besluiten van het college van B en W

Op 27 oktober 2020 heeft de burgemeester besloten over het volgende onderwerp:

 1. Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaar van de eigenaar van het bedrijfspand aan de Dingstraat 1 te Winterswijk tegen het besluit d.d. 5 maart 2020 inhoudende het opleggen van een bestuurlijke boete

Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Besluit op bezwaarschrift verleende omgevingsvergunning Delistraat 19 inzake het aanbrengen van roeden in het raam
 2. Vaststelling bestemmingsplan Hoek Kottenseweg-Bataafseweg
 3. Tweede bestuursrapportage 2020 en Derde begrotingswijziging 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek
 4. Verlenging Open house 2021 voor Wmo- en jeugdhulp

Op  3 november 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Wijziging forfaits toeristenbelasting 2020
 2. Legesregeling zonneparken en subsidieregeling zonnevelden
 3. Benoeming nieuw lid Wmo-raad

Op 6 november 2020 heeft het college besloten over het volgende onderwerp:

 1. Bijdrage 100% Winterswijkcadeaubon

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college