Gemeentenieuws 13 oktober 2020

Met onder andere enquête invoering ja / ja sticker, Winterswijkse Klimaatweken, Centrumvisie, Terugblik op de raad.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Enquête invoering ja / ja sticker  Wat vindt u ervan?      

De gemeente Winterswijk onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk.  Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Als er geen sticker op uw brievenbus zit, ontvangt u nog wel de huis-aan-huis bladen en geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

Enquête

We zijn heel benieuwd wat u als inwoner van Winterswijk van de invoering van de ja/ja sticker vindt. Ontvangt u nu reclamefolders die u ongelezen weggooit? Of pluist u de reclamefolders juist uit?
Doe mee aan de enquête. Het invullen daarvan duurt slechts een paar minuten. U kunt deze tot uiterlijk 27 oktober invullen. U vindt de enquête op de website van de gemeente: winterswijk.nl/jasticker. Of scan de QR code.

Vervolg

In november publiceren we de uitkomsten van de enquête op de website en in Gemeentenieuws. Die maand beslist het college op basis van de uitslagen van deze enquête en andere  onderzoeken over het vervolg van de invoering van de ja/ja sticker. Daarna wordt het in december 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Loden waterleiding? Doe de check!

In gebouwen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen loden (water)leidingen zijn aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat lood schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Met name zwangere vrouwen en kleine kinderen t/m 7 jaar lopen een gezondheidsrisico.

Nederland is trots op het drinkwater. Het is gezond en veilig. Huizen die voorzien zijn van loden waterleidingen geven loodhoudend water af. Sinds 1960 worden loden leidingen niet meer gebruikt in Nederland. Alle drinkwaterbedrijven hebben sindsdien vrijwel alle loden waterleidingen in het distributienetwerk vervangen.

Vervang loden leidingen

Toch kunnen loden leidingen nog steeds voorkomen in huizen die gebouwd zijn vóór 1960. Het advies is om deze loden leidingen te laten vervangen. Heeft u loden waterleidingen? Dan is het advies om bij flesvoeding aan baby’s bronwater uit de fles te gebruiken.

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen hoeven niet al hun water uit flessen te halen, maar kunnen wel  kraanwater gebruiken, zolang het niet heel veel is (maximaal 1 liter voor kinderen en 2 liter voor volwassenen) en de leidingen na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) worden doorgespoeld.

Hoe weet u of u loden leidingen heeft?

Doe hier de check met het stroomschema..(PDF 6.393 kB).

Heeft u vragen over het gebruik van kraanwater?

Neem dan contact op met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via telefoonnummer 088 - 443 30 00 of kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl/lodenleidingen.

Winterswijkse Klimaatweken

Van 12 oktober tot 6 november zouden de Nationale Klimaatweken worden gehouden. Helaas gaan deze vanwege corona niet door. Online en thuis kunnen we echter altijd aandacht besteden aan het klimaat. Op de duurzaamheidspagina direct na dit gemeentenieuws lees je meer over de Winterswijkse Klimaatweken.  Kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatweken voor actuele info.

Winterswijkse websites getest

Van 5 tot en met 9 oktober was de Week van de Toegankelijkheid. Dit keer was het thema ‘digitale toegankelijkheid’. Winterswijk Drempelvrij organiseerde een aantal activiteiten rondom dit onderwerp, waaronder een test voor Winterswijkse websites.

Informatie moeilijk te vinden

De test ‘Vind jij het online?’ vond digitaal plaats. Enthousiaste ervaringsdeskundigen van De Lichtenvoorde testten een paar websites. Onder meer de website van de Gemeente Winterswijk, Sociaal Team de Post en het Vrijwilligerspunt werden kritisch bekeken. Dit bleek erg leerzaam. De websites doen goed hun best, maar toch blijkt dat niet alle informatie altijd even makkelijk te vinden is. Ook wordt er soms best ingewikkelde taal gebruikt. Dit maakt het voor de ervaringsdeskundigen niet eenvoudig om zelf informatie te vinden. Daarom moeten ze soms hulp aan iemand anders vragen. Dat vinden ze jammer, want ze willen zo graag zelf dingen doen.

Aanpassen websites

Maar gelukkig gaven de ervaringsdeskundigen goede tips. Daar zijn we blij mee, want dan kunnen we de websites aanpassen. Zodat mensen met een beperking zelfstandig uit de voeten kunnen op de website.
Heb jij ook  tips of ideeën om de toegankelijkheid te verbeteren? Laat het ons weten via iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Gemeente plaatst bladkorven

Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven. Deze bladkorven worden wekelijks geleegd.

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst.

We hebben de beschikbare bladkorven zo goed mogelijk verdeeld binnen onze gemeente. Helaas is het niet mogelijk om in iedere straat een korf te plaatsen. Bij het milieubrengstation van de ROVA (Leeghwaterweg 10) kunt u het bladafval gratis brengen. Hier leest u de locaties van de bladkorven.

Begroting 2021 in beeld

Vorige week vond u in deze krant de pagina ‘Begroting 2021 in beeld’, waarin wij u een verkorte weergave van de begroting gaven. Zo kon u op eenvoudige wijze kennis nemen van onze plannen voor het komende jaar. Wilt u de volledige versie van de Begroting 2021 en de ‘Begroting 2021 in beeld’ graag alsnog online lezen, dan kunt u daarvoor terecht op onze website www.winterswijk.nl. In de raadsvergaderingen van 3 en 5 november 2020 neemt de raad een besluit over de begroting.

Besluitvorming gemeenteraad

Op woensdag 14 oktober 2020 is er een extra commissievergadering waarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid krijgen om in te spreken. De commissievergadering begint om 19.30 uur en vindt digitaal plaats. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 3 en 5 november 2020..

Webinars en video’s voor ouders en opvoeders in oktober

Doet u mee aan de Maand van de Opvoeding?

Speciaal voor ouders en opvoeders organiseert het Preventie Platform Jeugd deze maand verschillende webinars. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding.

Wat is er zoal te doen? Een kleine greep uit het aanbod

 • LHBT: hoe praat je daar over met je kind? op 16 oktober

In de media en op school komt LHBT regelmatig ter sprake. LHBT is een afkorting voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender. In deze webinar vertelt Kirsten Visser vanuit haar eigen ervaringen en als moeder wat genderidentiteit is, maar vooral ook hoe u deze onderwerpen op een losse manier met uw kinderen kunt bespreken.

 • Pubers en social media - webinar op 28 oktober

Gamen, social media, Netflix. Jongeren leven in een wereld vol digitale mogelijkheden en kunnen zich hier makkelijk in verliezen. Hoe ga je hier als ouder mee om? In deze webinar hoort u meer over de digitale belevingswereld van uw zoon/dochter. U krijgt handvatten hoe u vervolgens met hem/haar hierover in contact kunt komen.

Kies uit het uitgebreide programma en geef je op


Op www.preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding is het uitgebreide programma van de Maand van de Opvoeding te vinden. Via deze website kunt u zich aanmelden voor de verschillende online activiteiten.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

 • B. Almnsour, 24-11-1986, 05-10-2020
 • S. Tediashvili, 18-05-1983, 05-10-2020
 • N. Slash,10-05-1982, 05-10-2020
 • A. Bayramov, 17-05-1979, 07-10-2020

Centrumvisie: op naar een toekomstbestendig hart van Winterswijk

Vorige maand vond de kick-off bijeenkomst plaats van de centrumvisie in Theater De Storm met winkeliers, horeca-ondernemers en marktkooplieden.

Kick-off bijeenkomst

Wethouder Henk Jan Tannemaat heette iedereen welkom en opgaveregisseur Guido de Vries legde uit wat een centrumvisie inhoudt. Gastspreker Hans van Tellingen van marktonderzoeksbureau Strabo, nam de aanwezige ondernemers mee naar de toekomst van de stenen winkel. Vervolgens gingen de centrumondernemers in acht groepen uiteen om te brainstormen over de toekomst van het centrum. Elke groep presenteerde daarna de uitkomsten. Uit de avond zijn de volgende vijf thema’s naar voren gekomen: aanloopstraten, beleving, bereikbaarheid, markt en samen ondernemen..

Werkgroepen

Met de vijf thema’s gaan vijf verschillende werkgroepen aan de slag. Tot en met december richten de werkgroepen zich op de vraag: wat willen we bereiken? De werkgroepleden (professionals, ondernemers, ambtenaren, inwoners, bezoekers en andere betrokkenen) gaan inspiratie opdoen bij andere centra. Zo ontwikkelen zij samen ideeën over de toekomst en bouwen ze expertise op binnen dat thema. De vertaalslag naar het centrum van Winterswijk komt per thema in de centrumvisie.

Aanmelden

We zijn op zoek naar inwoners en bezoekers, die actief willen bijdragen aan één van de werkgroepen. Dit vraagt een tijdsinvestering van ongeveer twee tot vier uur per week (inclusief bezoeken aan andere centra). Vindt u het interessant? Geef dan de werkgroep van uw voorkeur op via centrum@winterswijk.nl! U kunt kiezen uit de thema’s aanloopstraten, beleving, bereikbaarheid, markt en samen ondernemen.

Column door bestuurder

Burgemeester Bengevoord schrijft ……..

De laatste keer dat ik deze column schreef, stond ik aan de vooravond van mijn vakantie. Ik keek ernaar uit om even uit Winterswijk weg te gaan. Om even geen Skype, Teams of Zoomafspraak te hebben. En ook even niet aan corona te denken. Ik wilde mijn focus leggen op het lezen van boeken, lekker eten en het drinken van een goed glas wijn. Ik heb ervan genoten, en kon op dat moment nog niet goed beseffen hoe corona op dit moment ons leven weer zou gaan beheersen. Want het aantal besmettingen loopt op. Ook in de Achterhoek en Winterswijk.
Duitsland verklaarde ons tot ‘Risikogebiet’ en samen met andere grensburgemeesters moest ik een oproep doen aan de Duitsers om de Dag van de Duitse Eenheid niet, zoals normaal, massaal in Nederland te vieren. Zoals de minister president zei:  ‘Winkelen is geen uitje, doe het alleen’. In alle grenssteden leverde dit trieste plaatjes op van lege winkelstraten en markten. Dat doet pijn, want het liefst zie je op zaterdag een vol en druk centrum. Maar het is niet anders, we moeten dit samen doen. Alleen door met elkaar de soms nare en vervelende regels na te komen krijgen we het virus onder controle en zorgen we dat ons mooie SKB niet overstroomt met patiënten. Maar laten we ons centrum en de markt wel helpen door lokaal te kopen. Ook de Winterswijkse ondernemers vraag ik hun pakketten voor relaties en medewerkers lokaal te kopen of denk eens aan de 100% Winterswijk Cadeaubon van ABH-City. Want alleen samen krijgen we het virus onder controle.

Houd afstand, houd moed, heb lief!

Ik geef de pen door wethouder Tineke Zomer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg of geldt een omleiding.

 • Roelvinkstraat en Spoorstraat
 • Wierengastraat, Balinkesstraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Markt en Torenstraat
 • Wooldstraat
 • Gasthuisstraat
 • Kuipersweg
 • Bataafseweg
 • Tangelder Gorusstraat
 • Boterstraat
 • Schoolstraat
 • Vosseveldseweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 14 oktober, Extra commissievergadering om 19.30 uur
 • 14 oktober, Praat mee over wind- en zonne-energie in de Achterhoek om 19.30 uur
 • 15 oktober,  Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre. Opgave is verplicht. Meer info: www.vitlhulpbijmantelzorg.nl of (0544) 820000 op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur.
 • 15 oktober, Openbare algemene raadscommissie om 19.30 uur
 • 15 oktober, Geen fysieke vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk *
 • 3 november, Openbare raadsvergadering
 • 5 november, Openbare raadsvergadering

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk donderdag 15 oktober

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de fysieke vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 15 oktober niet door.
De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen. De schriftelijke inbreng van de leden is te vinden op www.winterswijk.nl/bestuur_organisatie . Je kiest voor college van B&W’ en kiest vervolgens voor adviesorganen. Hieronder vind je de adviescommissie cultuurhistorie Winterswijk.  Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inbreng schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inbreng sturen naar mnavis@winterswijk.nl.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 24 september en 1 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad laat Wim Elferdink (CDA) toe tot de gemeenteraad

De raad heeft Wim Elferdink toegelaten als raadslid namens de CDA-fractie. Hij neemt de vacante zetel in van Thomas de Roos die onlangs ontslag nam als raadslid.

Raad beëdigt drie nieuwe commissieleden

De raad heeft Egbert Bos (VVD), Max van Eck (PvdA) en Maarten Reuvekamp (GroenLinks) beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stelt Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk vast

De raad heeft de Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk en uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze nota is opgesteld om de unieke geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen.

Raad stemt in met vestiging Grensland College in raadhuis

De raad heeft de verhuur van de ruimtes in het raadhuis aan het Graafschap College voor het Grensland College en de inzet van ambtelijk personeel voor het project Grensland College aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet.

Raad stelt Beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vast

De raad heeft het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Eelink Noord vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan en vervolgens een herziening van het bestemmingsplan Eelink Noord zijn nodig om op de locatie ‘Den Harden’ woningbouw mogelijk te maken, een ontsluiting op de Laan van Napoleon te realiseren en een courante herverkaveling mogelijk te maken.

Raad stelt bestemmingsplan Landgoed Den Es vast

De raad heeft het bestemmingsplan Landgoed Den Es vastgesteld. Op verzoek van de eigenaar is de woonbestemming aan de noordoostzijde van Landgoed Den Es verplaatst naar de zuidwestzijde.

Raad stelt bestemmingsplan Bumerweg 6c vast

De raad heeft het bestemmingsplan Bumerweg 6c vastgesteld. Met de herziening van het bestemmingsplan is de bestemming gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’.

Raad neemt inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019 voor kennisgeving aan

De gemeentearchivaris brengt periodiek verslag uit aan burgemeester en wethouders over het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente. De raad heeft het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019 voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt ‘Wegsleepverordening gemeente Winterswijk 2020’ vast

De wegsleepverordening uit 2004 is geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

Raad stelt bestemmingsplan Jachthuisweg 18 vast

De raad heeft het bestemmingsplan Jachthuisweg 18 vastgesteld. De herziening van het bestemmingsplan maakt legalisering van een bestaande manege aan de Jachthuisweg mogelijk.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2019

De raad heeft ingestemd met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van de fractiebudgetten in 2019.

Raad steunt burgerinitiatiefvoorstel over aanleg semiverhard fietspad Waliënseweg

De raad heeft het burgerinitiatiefvoorstel om een semiverhard fietspad aan te leggen aan beide zijden van de Waliënseweg unaniem aangenomen. Het college gaat het voorstel nader onderzoeken en komt begin december met een uitgewerkt voorstel.

Raad stelt Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 vast

De raad heeft de Verordening sociaal domein Winterswijk 2021 unaniem vastgesteld. De nieuwe verordening treedt op 1 januari 2021 in werking en vervangt de huidige tien verordeningen in het sociaal domein.

Raad brengt geen zienswijze naar voren op Tweede Begrotingswijziging 2020 SDOA

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2020 en besloten geen zienswijze naar voren te brengen op de Tweede Begrotingswijziging 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).

Raad stemt in met voorstel herinrichting Notaristuin 2.0

Het raadsvoorstel over de herinrichting van de Notaristuin leidde tot discussie in de raad over de vraag of de herinrichting gefinancierd moest worden uit het crisis- en herstelbudget dat voor de coronacrisis in het leven is geroepen. D66 diende een amendement in om de kosten voor de herinrichting te dekken uit de algemene reserve van de gemeente. Dit amendement werd met 1 stem voor en 20 stemmen tegen verworpen. De fracties van VW en CDA dienden samen een motie in om de herinrichting van de Notaristuin te betrekken bij de ontwikkeling van de centrumvisie. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de herinrichting werd vervolgens met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Raad stelt bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020 vast

De raad heeft de bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020 unaniem vastgesteld. In de bestuursrapportage rapporteert het college aan de raad over de voortgang van met de begroting 2020 ingezet beleid en activiteiten.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2021-2030 vast

Bij de behandeling van dit agendapunt dienden de fracties van CDA, VW en D66 een motie in over de doortrekking van de Dingstraat. In deze motie werd het college verzocht om in overleg met NS Stations BV na te gaan over er mogelijkheden zijn om de uiterlijke realisatiedatum (2025) naar achteren te verplaatsen. Daarnaast werd het college verzocht om uiterlijk bij de volgende kadernota een realistische planning voor te leggen aan de raad, die –indien de raad besluit tot doortrekking van de Dingstraat– het mogelijk maakt om deze doortrekking voor 2025 te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad. Daarna werd ook het raadsvoorstel over de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2021-2030 unaniem vastgesteld.

Raad stemt in met vervanging toplaag jeugdkunstgrasvoetbalveld FC Trias

In mei is het jeugdkunstgrasvoetbalveld van FC Trias door een onafhankelijke partij volledig afgekeurd. De raad heeft ingestemd met het voorstel om een krediet van € 186.500 (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor het vervangen van het jeugdveld. Bij dit agendapunt dienden de fracties van CDA, VW en D66 om kunstgrasvelden die zijn afgeschreven niet meer op te knappen om alsnog door de keuring te komen, maar deze velden te vervangen. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

Raad stelt Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit vast

De Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit bevat een duurzame toekomstvisie voor het landschap en de biodiversiteit in Winterswijk. Bij dit agendapunt werden vier moties ingediend die na toezeggingen door wethouder Inge klein Gunnewiek allemaal weer werden ingetrokken. Daarna stelde de raad de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit unaniem vast.

Motie over lokaal eigendom zonneparken ingetrokken

De fracties van VW, CDA en D66 dienden een motie in om ervoor te zorgen dat omwonenden voor 25 tot 50% financieel kunnen participeren in een zonnepark of zonneveld. Na toezeggingen van wethouder Tineke Zomer werd deze motie weer ingetrokken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van 24 september en 1 oktober.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Aan het begin van de vergadering werd Wim Elferdink beëdigd als raadslid voor het CDA. We zijn blij met de terugkeer van Wim, want daarmee is de CDA-fractie weer compleet.
Met alle 17 voorstellen die op de agenda stonden konden we instemmen, behalve het voorstel voor de herinrichting van de Notaristuin. Een complete herinrichting is wat ons betreft nu niet nodig. Dit kan ook worden meegenomen bij de centrumvisie.
Als CDA hebben we samen met VW en D66 een motie ingediend over het doortrekken van de Dingstraat. We willen snel een planning van het college zodat we tijdig kunnen beslissen over het doortrekken van de Dingstraat. De motie werd unaniem aangenomen.
Helaas haalde onze motie voor duidelijkheid over de vervanging van de kunstgrasvelden geen meerderheid. FC Trias moet hierdoor nog langer blijven voetballen op een afgetrapt hoofdveld. Wel heeft het college toegezegd dat er een bredere discussie komt over de vervanging van de kunstgrasvelden.
De motie van VW voor meer zeggenschap van omwonenden bij de aanleg van een zonnepark hebben we gesteund omdat we willen voorkomen dat investeerders van buiten de regio er met de winst vandoor gaan. De motie hebben we ingetrokken nadat de wethouder toezegde dat ze er haar best voor gaat doen dat omwonenden voor meer 50% kunnen deelnemen.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Vlok van Harten, raadslid Winterswijks Belang

Voor het eerst in maanden weer fysiek vergaderen, in een coronaproof-opstelling in De Storm. Goed om elkaar weer ‘live’ te ontmoeten. De vele agendapunten noodzaakten tot een tweede vergaderavond, helaas weer digitaal.
Opvallend was het burgerinitiatief over de aanleg van een fietspad langs de Waliënseweg. Het gebeurt namelijk niet vaak dat een groep burgers met een initiatiefvoorstel komt. Een positieve en constructieve manier om als burgers invloed te hebben. Het voorstel werd door de voltallige raad gesteund. Het college moet nu aan de slag om de realisatie te onderzoeken. Eensgezindheid was er ook over het feit dat vaart gemaakt moet worden met het plan om de Dingstraat door te trekken, een langgekoesterde wens van WB.
De herinrichting van de Notaristuin, een plan dat al langere tijd op de plank lag, gaat versneld uitgevoerd worden als één van de investeringsprojecten om de negatieve gevolgen van corona op de werkgelegenheid op te vangen.
Veel waardering was er voor de Beleidsnota Landschap en Biodiversiteit. Met de dramatische teruggang van biodiversiteit is dit belangrijker dan ooit. Het voorstel van WB voor een plan waarbij burgers worden gestimuleerd hun daken te voorzien van sedumbegroeiing kreeg brede steun en werd door het college overgenomen.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Janet Poels-Boland, raadslid VVD Winterswijk

#Werken #Leren #Groei
De eerste raadsvergadering na de zomer begon voortvarend in De Storm, een verademing ná lange tijd alleen digitaal te vergaderen. Zo hebben we insprekende burgers weer in de ogen kunnen kijken, althans op coronaveilige afstand. Twee vlammende betogen van inwoners over het toenemend aantal aanrijdingen met reeën met de wens tot plaatsen van reflectoren in de berm en het herstel van fietspad lans de Waliënseweg in Huppel. De VVD steunt beide en heeft de provincie hierover wakker geschud.
Ook hebben we de wethouder aan het werk gezet om de prestaties van de Sociale Dienst Oost Achterhoek niet alleen te meten voor mensen die volledig uitstromen naar werk. De VVD wil dat iedereen weer zijn maatschappelijke bijdrage levert en dus ook die mensen die naar vermogen gedeeltelijk aan het werk gaan. Maximale inspanning van de SDOA om daarmee ook de sociale lasten te kunnen verlagen.
De VVD is ook erg content met de plannen voor het Grenslandcollege in het oude Raadhuis: MBO-plus onderwijs in Winterwijk. Geweldig dat Winterswijk investeert in #werken en #leren!
Helaas heeft de corona ons weer volledig in zijn greep en zaten we het tweede deel van de raadsvergadering weer thuis achter een beeldscherm. Helaas…
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Het leukste om te melden is dat twee burgerinitiatieven positief werden ontvangen: een fietspad aan de Waliënseweg op verzoek van de bewoners daar. En wellicht reflectoren langs de provinciale wegen om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen op verzoek van de Wildbeheereenheid (jagers).
‘Groen’ stond prominent op de agenda. GroenLinks heeft moeite met het zonder meer vervangen van de toplaag van het jeugdkunstgrasveld. De gebruikte ‘infill’ is slecht voor het milieu. En natuurgras is vanuit oogpunt van het extremer wordende klimaat beter. Maar het vervangen van kunstgras door natuurgras heeft nogal wat haken en ogen. Uiteindelijk heeft het college een aparte notitie toegezegd over de vervanging van kunstgras.
De beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit kon wat GroenLinks betreft wel wat meer nadruk krijgen op concrete uitwerking. Het college zegde dat toe, waardoor onze moties overbodig werden.
Tot slot ging het over ‘lokaal eigendom’ van zonnevelden. Het belang ervan kan niet genoeg benadrukt worden. Voorbeeld: bewoners namen deel in een zonneveld in Azewijn, maar zonder eigendom. Het veld werd doorverkocht aan een buitenlandse belegger, die een storing pas na een jaar wilde verhelpen. De bewoners konden intussen fluiten naar hun eigen stroomopwekking. Zelf stroom opwekken levert een besparing op, die je weer lokaal kunt besteden. In een krimpregio is dat extra belangrijk. Als een energiebedrijf het zonneveld exploiteert, levert dat de bewoners geen besparing op.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de inrichting van het sociaal domein in Winterswijk. Na een lang en intensief traject heeft de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein vastgesteld. Daarin staan onze belangrijkste regels en uitgangspunten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk, inkomen en schulden. Deze nieuwe verordening is een juridisch hoogstandje, omdat tien verordeningen zijn samengevoegd tot één prettig leesbare en overzichtelijke verordening. Maar naast deze juridische verbeterslag zetten we met deze verordening vooral een heel belangrijke inhoudelijke stap vooruit. Met onze nieuwe manier van werken zetten we de hulpvraag van de inwoner écht centraal en niet de regelgeving. Integraal werken wordt bevorderd en de verordening geeft een impuls aan een betere dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met deze belangrijke stap en onderschrijft de ingezette koers volledig. Voor mij als raadslid zijn dit de momenten dat ik mij realiseer waarvoor we het doen. Namelijk besluiten nemen die daadwerkelijk een positief effect hebben voor de dienstverlenging aan onze inwoners, waarbij we de inwoner écht centraal zetten en onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. En daarmee blijven werken aan een gemeente met een sociaal gezicht.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl                    

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De eerste avond diende D66 Winterswijk een amendement in bij de herinrichting van de Notaristuin. Er wordt bijna € 3,5 ton uit de € 2,5 miljoenpot van de coronacrisis gehaald om die herinrichting van de Notaristuin te bekostigen. D66 kan dit niet uitleggen naar de inwoners en is van mening dat die € 2,5 miljoen aan andere dingen besteed moet worden in de coronacrisis. Hierin denken wij bijvoorbeeld aan verenigingen om bijeenkomsten coronaproof te maken. Alleen D66 was voor dit voorstel en de rest van de partijen stemde tegen.
Een andere belangrijke motie waar D66 mede-indiener van was, ging over lokaal eigendom bij zonnevelden. Op dit moment streeft de gemeente naar 25 tot 50% lokaal eigendom bij zonnevelden. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeente moeten streven naar 50% lokaal eigendom. D66 Winterswijk is voorstander van goede participatietrajecten, maar realisatie is daarbij zeker net zo belangrijk. Door te streven naar lokaal eigendom kun je juist grote projecten aantrekken of bijvoorbeeld een deel van de winst weer terugbrengen naar het gebied. Het college van B&W kwam uiteindelijk met een toezegging om te streven naar 50%, maar dit nu niet op te nemen in het beleidskader.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens het vragenhalfuur heb ik namens Voor Winterswijk vragen gesteld over de door de Raad van State teruggefloten bouwplannen van Obelink. Nadat het college eerdere waarschuwingen waarin wij dit verloop voorspelden in de wind had geslagen, werd er nu ook weer met een soort zelfingenomenheid gereageerd door de wethouder. Het zou jammer zijn als de bouwplannen van Obelink door deze nonchalante opstelling echt in gevaar komen.
Als Voor Winterswijk hebben wij het initiatief genomen om samen met het CDA en D66 een motie in te dienen om bij de aanleg van zonneparken meer lokaal eigendom zeker te stellen.
Door de verplichting in te bouwen dat er bij de realisatie van nieuwe zonneparken 50% lokaal eigendom moet zijn, blijft er meer opbrengst en zeggenschap in Winterswijk. Ook kunnen wij zo voorkomen dat de parken in handen van buitenlandse investeerders vallen en creëer je tevens meer draagvlak voor de aanleg van de parken. Helaas stemde de gehele coalitie tegen deze motie waarmee zij weer eens duidelijk blijk geven 0% echte betrokkenheid bij de leefbaarheid van ons buitengebied te hebben.
Ook de mede door ons ingediende motie voor het tijdig vervangen van de kunstgrasvelden haalde het niet. De coalitie heeft liever dat er te lang op afgetrapte velden gespeeld wordt.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

 

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Nieuw Beusinkweg 20-32 (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
 • Prins Hendrikstraat 21 (kappen)
 • Vredenseweg (N820) (kappen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Deunkmolenweg nabij nr. 5
 • Laan van Hilbelink
 • nabij Leeferdinklaan 1
 • Mentinkweg 2a
 • Morgenzonweg 29
 • Ratumseweg tussen nr. 53 en 55

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Beerninkweg 7
 • Esdoornstraat 24
 • Groen van Prinstererstraat 2
 • Jasmijnlaan 41
 • Lageweg 2
 • Zwaluwstraat 20

Verleende omgevingsvergunning bouwen/kappen

 • Laan van Napoleon 12a
 • Wandersweg 12

Verleende omgevingsvergunning reclame

 • Beatrixpark 12

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Misterweg 23 (zaaknr. 213408)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Misterweg 23 te Winterswijk voor het uitbreiden van de supermarkt met een magazijnruimte en het aanpassen van de entree.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 14 oktober 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld bestemmingsplan Bumerweg 6c

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 29 september 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Omgevingsvergunning zonnepark Masterveld
 2. Vaststelling bestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8

Op 6 oktober 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Villa Mondriaan
 2. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 5 oktober 2020
 3. Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming
 4. Beantwoording raadsvragen D66-fractie over het betrekken van jongeren bij het Taskforceteam

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college