Gemeentenieuws 16 maart 2021

Met onder andere informatie over stemlocaties en extra stemmogelijkheden voor de Tweede Kamerverkiezingen, gemeente zoekt gedupeerden toeslagenaffaire, aanvragen van een burgercheque, erfgoedadviseurs gaan op bezoek bij bewoners buitengebied, compostdag gaat 27 maart niet door, sport- en turnhal is ingericht voor eindexamens GKC.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Waar en wanneer kan ik stemmen?

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart. De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Hieronder leest u waar en wanneer u kunt stemmen. Vergeet niet uw stem(plus)pas en legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau!

Stembureaus in Winterswijk

U kunt met uw stem(plus)pas bij alle stembureaus in onze gemeente stemmen. Op uw stem(plus)pas staat geen stembureau vermeld. Raadpleeg onderstaand overzicht voor het stembureau in uw buurt. Op de achterzijde van de kandidatenlijst staat ook een overzicht van stembureaus.

Toegankelijkheid

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. De locaties voldoen aan de coronamaatregelen om het stemmen zo veilig mogelijk te maken.

Locatie Dinsdag
16 maart
Adres
Adres
Dinsdag 16 maart
7.30 - 21.00 uur
Woensdag 17 maart
7.30 - 21.00 uur

Theater De Storm
(stembureau 1)
Gemeentekantoor
Woold
Gemeentekantoor

Haitsma Mulierweg 11Stationsstraat 25Verenigingsgebouw JulianaStationsstraat 25  xx09.00 uur tot 11.00 uurx x
Theater De Storm
(stembureau 2)
Wamelinkhof
Ratum
Wamelinkhof
Haitsma Mulierweg 11Wamelinkhof 10Verenigingsgebouw EmmaWamelinkhof 10      12.00 uur tot 14.00 uur x
Theater De Storm
(stembureau 1)
Kotten
Theater De Storm
(stembureau 1)
Pronsweg 5Haitsma Mulierweg 11Verenigingsgebouw Wilhelmina Haitsma Mulierweg 11

x15.00 uur tot 17.00 uurx

x
Theater De Storm
(stembureau 2)
 Haitsma Mulierweg 11   x
Gymzaal Stegeman  Pronsweg 5   x
Parkeerterrein FC Trias
(stembureau 1)
Bataafseweg 2a    x
Parkeerterrein FC Trias
(stembureau 2)
Bataafseweg 2a   x
Sporthal de Vlier
(stembureau 1)
Vlierstraat 7    x
Sporthal De Vlier
(stembureau 2)
Vlierstraat 7   x
Gymlokaal Bargerpaske Voorninklaan 1   x
Parkeerterrein FC Winterswijk  Jaspersweg 5   x
O.b.s. De Schakel  Violenstraat 1a   x
Sportzaal de Alma  Magnoliastraat 6    x
Verenigingsgebouw de Eendracht  Geldereschweg 84   x
Gymlokaal Meddo Goorweg 1    x
Emmaschool Henxel (gebouw Marijke) Vredenseweg 170    x
Zalencentrum Reuselink de Slingeweg 20   x
Camping de Twee Bruggen
(de Schoppe)
Meenkmolenweg 23   x
Stemstraat ROVA* Leeghwaterweg 10  

x

Maandag
15 maart
*) Om de stemvrijheid en het stemgeheim te waarborgen mogen er geen andere volwassenen in uw auto zitten.

Mobiel stembureau in buurtschappen

Op woensdag 17 maart rijdt er een mobiel stembureau door de buurtschappen Woold, Ratum en Kotten. In dit stembureau mag iedere kiesgerechtigde uit Winterswijk zijn stem uitbrengen. De stembureauleden en de verkiezingsmaterialen houden zitting op drie locaties. Onderweg wordt de stembus verzegeld. Het tellen van de stemmen gebeurt op 17 maart om 21.00 uur op het gemeentekantoor. De telling is openbaar.
Hieronder ziet u de locaties en openingstijden van het mobiele stembureau.

Locatie  Buurtschap Adres xOpeningstijden
Zalencentrum ReuselinkVerenigingsgebouw Juliana de Slingeweg 20Woold Gosselinkweg 14  09.00 - 11.00 uur
Camping de Twee Bruggen
(de Schoppe)
Verenigingsgebouw Emma 
Meenkmolenweg 23Ratum Raetmansweg 10 12.00 - 14.00 uur
Stemstraat ROVA*Verenigingsgebouw Wilhelmina Leeghwaterweg 10 Kotten  Meester Meinenweg 1

15.00 - 17.00 uur


Stemmen voor bewoners van een verpleeg- of verzorgingstehuis

Alleen de bewoners en personen die toegang hebben tot de onderstaande verpleeg- of verzorgingstehuizen mogen op deze locaties stemmen. Bewoners van 70 jaar of ouder mogen ook per brief stemmen of een volmacht aan iemand anders verlenen.

Locatie Datum Openingstijden

Emmaschool Henxel (gebouw Marijke)Verpleeghuis Pronsweide

Vredenseweg 170 dinsdag 16 maart  10.00 - 12.00 uur
Zalencentrum ReuselinkWoonzorgcentrum Vredense Hof  de Slingeweg 20dinsdag 16 maart  14.15 - 16.15 uur
Camping de Twee Bruggen
(de Schoppe)
Woonzorgcentrum De Pelkwijk
Meenkmolenweg 23woensdag 17 maart 10.00 - 12.00 uur
Stemstraat ROVA*Woonzorgcentrum De Berkhof  Leeghwaterweg 10woensdag 17 maart  14.15 - 16.15 uur


Afgiftepunt voor briefstemmen op het gemeentekantoor

Heeft u uw briefstem nog niet op de post gedaan? Dan raden wij u aan om uw briefstem niet  meer per post te versturen. De kans bestaat dat uw brief niet op tijd aankomt. Uw briefstem moet namelijk uiterlijk woensdag 17 maart vóór 21.00 uur binnen zijn bij de gemeente.  
Om er zeker van te zijn dat uw briefstem op tijd is, kunt u deze op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur afgeven op het gemeentekantoor. U hoeft uw briefstem niet persoonlijk af te geven. U kunt ook iemand vragen om dit voor u te doen. Een afspraak maken is niet nodig.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de verkiezingen dan leest u dat op www.winterswijk.nl/verkiezingen of u belt met (0543) 543 543.

Compostdag 27 maart geannuleerd

In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en dat lijkt komende periode nog niet te veranderen. Naar aanleiding hiervan heeft ROVA besloten om binnen haar gemeenten de Compostdag van zaterdag 27 maart 2021 te annuleren.

ROVA sluit hiermee aan bij het besluit van de landelijke organisatie van de Compostdag en de landelijke maatregelen rondom corona. Op deze manier willen we voldoen aan de oproep van de regering en het RIVM om het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het virus te voorkomen. We vragen begrip voor het genomen besluit. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Week van de Psychiatrie

Van 22 tot en met 28 maart is de Week van de Psychiatrie. Tijdens deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor mensen met psychische problemen en hun naasten.
Winterswijk Drempelvrij besteedt ruim aandacht aan de Week van de Psychiatrie. Zo besteden we aandacht aan de campagne van de Rijksoverheid ‘Hey het is oké’ (www.heyhetisoke.nl). Wethouder Elvira Schepers gaat in gesprek met een ervaringsdeskundige. Er is een interview met een familielid van iemand met psychische problemen en Stichting HIER Zorg legt uit wat zij kunnen betekenen voor mensen met psychische klachten. Ook komt er een overzicht van waar men in Winterswijk terecht kan voor hulp. Houd daarom het Gemeentenieuws en ons platform, www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij goed in de gaten de komende weken, daar vindt u meer informatie.
Wilt u zelf uw ervaringen delen of heeft u tips? Stuur dan een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Gemeentekantoor is 17 maart stembureau

Op woensdag 17 maart is het gemeentekantoor alleen open om uw stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat u op deze dag niet van onze reguliere dienstverlening gebruik kunt maken. Op deze link leest u onze openingstijden.  Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Winterswijk zoekt gedupeerden toeslagenaffaire

Duizenden ouders in Nederland zijn gedupeerd door de Belastingdienst. Een aantal daarvan woont in Winterswijk. De gemeente wil gedupeerden van de toeslagenaffaire graag spreken. Om hen te helpen met hun vragen, zorgen of problemen. Vanwege de privacywetgeving, ontvangt de gemeente geen namen van inwoners die in deze situatie zitten.

Oproep

Daarom een oproep: Bent of kent u iemand in Winterswijk die verstrikt is geraakt in de toeslagenaffaire? Vraag hem of haar contact op te nemen met de gemeente! Ouders kunnen mailen of bellen met Heidy Lelifeld en Dana Tuinte via hlelifeld@winterswijk.nl (06) 39 84 43 30 en dtuinte@winterswijk.nl (06) 28 37 55 54. Meer informatie leest u via deze link.

Sport- en turnhal klaar voor eindexamens GKC

Het is bijna zover: de eindexamens komen eraan. En dit keer niet in de schoolbanken, maar in grote ruimtes als sporthallen en theaters om voldoende afstand tussen leerlingen te kunnen bewaren. Op verzoek van het Gerrit Komrij College stellen de gemeente Winterswijk en binnensportverenigingen de sport- en turnhal naast het GKC ter beschikking.

De tafels en stoelen staan klaar in de sport- en turnhal. Tussen nu en half juli zullen in de verschillende zaaldelen, op de vide, in de kantine en in de danszaal tentamens en examens worden afgenomen. Ook zullen er  voorbereidende lessen op het examen worden gegeven.

Prachtig gebaar richting jongeren

Wethouder Elvira Schepers vindt het fantastisch hoe de Winterswijkse binnensportverenigingen belangeloos meewerken: “Op dit moment mag er nog niet binnen gesport worden. Maar mocht dat later wel weer kunnen, dan moeten binnensportverenigingen toch wachten tot juli voordat ze weer in de zaal terecht kunnen. Dat de sportverenigingen dan toch allemaal mee willen werken aan het ter beschikking stellen van de zalen, vind ik een fantastisch gebaar richting de jeugd in Winterswijk.”

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de eerste helft van 2021 kunt u indienen tot en met 30 juni 2021. Meer informatie vindt u op onze website en hier kunt u de aanvraag ook regelen.

Kerststukjes opruimen

Veel mensen hebben kerststukjes op graven op de Algemene Begraafplaats gezet. Een aantal kerststukjes staat er nog.

Wij verzoeken u de stukjes van de graven te halen. Wilt u tevens lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal rondom en achter de grafmonumenten verwijderen, zodat het onderhoud aan de graven en de coniferenhagen uitgevoerd kan worden. Van kerststukjes die na zondag 28 maart 2021 nog op de graven staan, wordt aangenomen dat nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Deze worden dan alsnog  door ons verwijderd.

NL-Alert ontvangen?

De overheid zet NL-Alert steeds vaker in bij een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een grote brand. Ook in Gelderland wordt het alarmmiddel regelmatig ingezet. Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help anderen.

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te doen. Als er een NL-Alert op je mobiel binnenkomt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dat klinkt anders dan een normaal bericht. Ook zie je NL-Alert op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van het openbaar vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een grote brand, gifwolk of noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Zie je een NL-Alert? Lees het meteen, kom in actie en help anderen.

Meer weten?

Meer informatie leest u op www.nl-alert.nl

Erfadviseurs op bezoek bij bewoners buitengebied

Wonen in het buitengebied van Winterswijk is prachtig. Je hebt er alle rust en ruimte van de wereld. Maar er spelen ook een aantal actuele thema’s zoals de vele stoppende boeren, leegstand van schuren, asbestdaken, droogteproblemen en de stikstofaanpak. Deze thema’s zorgen in het buitengebied voor grote uitdagingen Daar willen we inwoners graag bij helpen.

Waar kunnen we jullie bij helpen?

Daarom gaat een aantal erfadviseurs de komende tijd het buitengebied in om met iedere bewoner – van boer tot particulier – het gesprek aan te gaan: wat speelt er op jullie erf? Wat zijn jullie plannen en ideeën? Waar loop je tegen aan? Ben je bekend  met alle regelingen die er zijn? En vooral: Waar kunnen we bij helpen?

Wat betekent dit?

Als je in het buitengebied woont, dan krijg je ruim van tevoren een brief met verdere informatie over een gratis keukentafelgesprek. Het buitengebied van Winterswijk is groot, dus de adviseurs gaan per gebied aan de slag. Het kan best even duren voordat ze bij jouw erf aankomen. Zit je met dringende vraag, dan kun je altijd terecht bij Henk la Roi (henk.laroi@ruimtevitaal.nl), 06-21821095) of bij Koen Nieuwenhuis (koen.nieuwenhuis@ruimtevitaal.nl), 06-30684816) van het projectbureau Werken aan toekomstbestendige erven Achterhoek (WATEA)

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele informatie

Albert Schweitzerlaan

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Albert Schweitzerlaan tot en met vrijdag 25 juni afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Gasthuisstraat

Maandag 22 maart tot en met vrijdag 26 maart is de Gasthuisstraat ter hoogte van de Jeugdkerkstraat afgesloten voor al het verkeer. Deze week wordt in de straat een verkeersplateau geplaatst.

Instellen Gehandicapten parkeerplaatsen voor Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart worden er op de volgende locaties parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervaliden: Vlierstraat 7, Voorninklaan 1, Violenstraat 1a, Geldereschweg 84, Hakkelerkampstraat 55, Vredenseweg 170, de Slingeweg 20, Pronsweg 5, Goorweg 1, Magnoliastraat 6, Leeghwaterweg 10.

Lopende maatregelen

 • Misterstraat
 • Wheme
 • Torenstraat
 • Beukenhorstweg
 • Burgemeester Bosmastraat
 • Wierengastraat
 • Balinkesstraat
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Tangelder Gorusstraat

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 17 maart, Digitaal spreekuur EUREGIO ‘Werken over de grens’ van 9.30 tot 13.00 uur. Aanmelden via e-mail  spreekuur@euregio.eu
 • 23 maart, Digitaal spreekuur EUREGIO met de onderwerpen: kinderbijslag, ouderschapsverlof. Aanmelden via e-mail spreekuur@euregio.eu. Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 23 maart,  Regionale Energie Strategie (RES) online dialoog van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info en aanmelden www.res-achterhoek.nl/inwoners
 • 25 maart, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur
 • 6 april, Digitaal koffie drinken met burgemeester om 19.00 uur. Aanmelden via e-mail evenementen@winterswijk.nl.
Vergaderingen

Openbare raadsvergadering

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

 • Datum en tijd, Donderdag 25 maart om 19.30 uur.
 • Vergadering bijwonen, U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • Agenda en stukken, Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.
 • Inspreken, Meld u uiterlijk 25 maart voor 11.30 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie:
 • Meer informatie, griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u hier www.winterswijk.nl/bekendmakingen

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Buys Ballotstraat 13e (zaaknr. 224957)

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Sevink Molen

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten