Bewonersbrief update kleiput en Molenveld d.d. 30 april 2020

Via onderstaande link leest u de verzonden bewonersbrief van 30 april jongstleden met een update over de kleiput en Molenveld.

Bewonersbrief d.d. 30 april 2020