Aanpak Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) komt verspreid in de gemeente Winterswijk voor. De duizendknoop is een snel groeiende plant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt, een exoot. Deze plant heeft een zeer krachtige wortelgroei en kan schade aanrichten aan bestrating, kabels en leidingen in de ondergrond en funderingen.

Door het groeien verdringt de plant ook andere kruiden en struiken. Als gemeente bestrijden we de Japanse duizendknoop op verschillende locaties. Ook inwoners kunnen bijdragen aan het bestrijden. In dit artikel leest u daar meer over.

Wat doet de gemeente?

In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd naar de verspreiding van onder andere de duizendknoop. Op basis van de inventarisatie hebben we een goed beeld van het voorkomen en verspreiding van deze soort.

ROVA voert in opdracht van de gemeente de bestrijding uit op gemeentegrond. Dit wordt gedaan door de duizendknoop meerdere keren per jaar te maaien. Het maaisel wordt verzamelen en afgevoerd naar een afvalverwerking.

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

Het groeiseizoen van de duizendknoop loopt van april tot november. De duizendknoop is een plant met frisgroene, hartvormige bladeren. De plant kan wel 3 meter hoog zijn. De bladeren staan om en om op de roodbruine stengel. Deze stengels zijn hol en lijken enigszins op die van bamboe. Van augustus tot oktober heeft de plant witte bloemen. In het najaar sterft de plant bovengronds af. Ondergronds blijft de duizendknoop echter springlevend om in het volgende voorjaar in grotere aantallen en formaat weer op te komen.

In eigen tuin

Hebt u een duizendknoop in uw eigen tuin? Maai de plant dan tot op de grond af. Doe dit met een zeis of een knipmes maar nooit met een klepelmachine of een bosmaaier. Wanneer vervolgens na twee weken her en der in het snoeivak nieuwe jonge scheuten opkomen, trek deze er dan handmatig uit. Zo raken de wortels van de plant uitgeput en komen deze na verloop van tijd niet meer terug. Verwijder het snoeiafval of maaisel waar restanten van de duizendknoop inzitten en bied het aan als afval in de restafvalcontainer en niet in de GFT container. Via het GFT-afval kunnen plantenresten van dit onkruid weer terugkomen in bijvoorbeeld grond of compost en zich opnieuw verspreiden in tuinen en openbaar gebied.

Hoe kan ik helpen bij de aanpak?

Wij proberen verspreiding van de plant op gemeentegrond te voorkomen door zorgvuldig met het snoeiafval om te gaan.

U kunt ook meehelpen verdere verspreiding van de duizendknoop te voorkomen. Komt u duizendknoop tegen op gemeentegrond en wordt deze nog niet bestreden dan kunt u hiervan een melding maken bij ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.