Tijdelijk asfalt in Jeugdkerkstraat

De uitvoeringswerkzaamheden voor het nieuw aan te leggen Vrijheidspark zijn in volle gang. In juni is gestart met de eerste fase: de herinrichting van de Jeugdkerkstraat en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Inmiddels is de aannemer gestart met het opbreken van de bestaande verharding in de Jeugdkerkstraat. Omdat de nieuw aan te leggen stenen helaas nog niet zijn geleverd, wordt de straat tijdelijk van asfalt voorzien. Hierdoor blijft de straat bereikbaar en wordt het opstuiven van zand voorkomen.

Zodra de stenen zijn geleverd, wordt het asfalt weer door de aannemer verwijderd en wordt de Jeugdkerkstraat definitief heringericht conform het ontwerp voor het project Vrijheidspark.

Meer informatie over het Vrijheidspark leest u op de projectpagina van dit project.