Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij. De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad

Meer informatie over de Wmo-raad kunt u lezen op de website van de gemeente Winterswijk: https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Wmo_raad

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:

  •  Inwoners met een verstandelijke beperking

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 14 juli aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief tenminste aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen t.a.v. secretariaat Wmo-raad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.