Politiek forum 4 juni 2020

Op 4 juni is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens het politiek forum van 4 juni komt het volgende onderwerp aan de orde:

Boogie Woogie (informatief)

19.30 – 21.00 uur

Door de bezuinigingen vanaf 2010 is Boogie Woogie financieel in een lastig vaarwater gekomen. Vanaf 2022 zijn verdere ingrijpende bezuinigingen voorgenomen.

Tijdens deze informatieve sessie wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop Boogie Woogie toekomstbestendig verder kan. Het college doet daarvoor een voorstel aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt besproken in  de algemene raadscommissie op 11 juni en in de gemeenteraad op 25 juni.