Graag stel ik me voor als nieuw Wmo-raadslid!

Mijn naam is Ron Dorland, geboren in Ruurlo en sinds 2004 woonachtig in Winterswijk.

Ik ben werkzaam als Vastgoedgids bij De Variabele in Doetinchem. In die hoedanigheid adviseer ik zakelijke opdrachtgevers in duurzaam onderhoud en beheer van hun vastgoed. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor diverse initiatieven in Winterswijk, zoals bijvoorbeeld Winterswijk Armoedevrij 2040, Warme Jassen Winterswijk en sinds kort Meewonen in Winterswijk. Binnen de Wmo-raad vertegenwoordig ik geen specifiek aandachtsveld, maar vooral in het sociale domein kan en zal ik van toegevoegde waarde zijn.
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Ik zie mezelf als een gedreven en initiatiefrijk persoon, die enthousiast is en het belangrijk vindt dat iedereen kan participeren in de samenleving. Door opgedane ervaringen in mijn werkgebied ben ik veel te weten gekomen over de problematiek die zich voor kan doen, bijvoorbeeld betreffende (sociale) armoede en bijkomende problematiek in achterstandswijken.
Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in een inclusieve maatschappij en zoek en vind oplossingen door in mogelijkheden te denken.
Samen met de andere Wmo-raadsleden ga ik proberen een zin- en waardevolle bijdrage te leveren aan de Wmo-raad en de inwoners van Winterswijk te vertegenwoordigen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Wmo-raad via wmoraad@winterswijk.nl

 

WMO raadslid Ron Dorland