Achterhoekse gemeenten zetten samen in op efficiënte en effectieve zorg

Zes jaar na de komst van de Wmo en Jeugdhulp bij de gemeenten, maken de acht gemeenten in de Achterhoek zich op voor een verbeterslag. “Het kan en moet efficiënter om de zorg betaalbaar te houden.”

Op 31 december 2021 lopen de huidige contracten met aanbieders van Wmo en Jeugdhulp af. Dit betekent dat de Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeente Winterswijk, bezig gaan met het afsluiten van nieuwe contracten. De gemeenten vinden dit een mooi moment om knelpunten in de huidige werkwijze aan te pakken. Dit pakken de gemeenten samen op.

Te veel aanbod

Toen de Wmo en Jeugdhulp in 2015 bij de gemeenten terecht kwamen, was dat voor iedereen nieuw. Onze eerste opgave was ervoor te zorgen dat inwoners de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben, ook krijgen. Nu dat is gelukt en de gemeenten en zorgaanbieders een aantal jaar ervaring hebben, is het tijd voor de volgende stap. Eén van de knelpunten is dat we in de Achterhoek met heel veel zorgaanbieders een contract hebben. We horen van inwoners dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien, zoveel keuze is er. Dat pakken we nu aan, door alleen zorgaanbieders te contracteren die voldoen aan de zorgbehoefte van onze inwoners.

Inwoner centraal

In de nieuwe werkwijze staat de behoefte van de inwoner echt centraal. De zorg wordt afgestemd op het resultaat dat de inwoner wil behalen. Dat is echt een verbetering voor de inwoner. Het is niet: ‘U heeft dit en daar hoort deze zorg bij’. Als het te behalen resultaat duidelijk is en welke zorg daarvoor nodig is ook, dan bepalen de zorgaanbieder en de inwoner vervolgens samen hoe de zorg het beste kan worden ingezet om dit resultaat te behalen.

Beter en slimmer

De nieuwe werkwijze moet er ook voor zorgen dat de zorg en ondersteuning in de toekomst betaalbaar blijft. Dat vraagt om efficiency en innovatie. Dingen beter en slimmer doen. De gemeenten zetten daarom komende tijd nog nadrukkelijker in op samenwerking. Daarmee bedoelen we samenwerking tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar ook tussen zorgaanbieders onderling. Wij zijn ervan overtuigd dat je samen tot veel meer in staat bent, óók tot efficiëntere en betere zorg voor onze inwoners.

Aanbesteding start

Vanaf 1 april 2021 gaat de aanbesteding van de nieuwe contracten van start. Zorgaanbieders met interesse in deze nieuwe werkwijze hebben tot 23 mei 2021 om zich voor deelname te melden. Uiterlijk 1 oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2022 Wmo en Jeugdhulp gaan leveren in de Achterhoek.