Wethouder Aalderink legt functie per direct neer

Wethouder Wim Aalderink (61) heeft om gezondheidsredenen besloten zijn functie per direct neer te leggen.

Hieronder leest u de ontslagbrief die burgemeester Bengevoord vanmorgen van wethouder Aalderink heeft ontvangen:
 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Winterswijk,

Winterswijk, 11 februari 2020

Geachte heer Bengevoord, beste Joris,

ln januari 2014 begon mijn avontuur in de Winterswijkse politiek toen ik gevraagd werd voor de kieslijst van Winterswijks Belang. Voor ik het wist kreeg ik de kans om wethouder te worden. Met veel passie en overtuiging heb ik me de afgelopen jaren in die rol ingezet voor Winterswijk en de Winterswijkers.

Het is een voorrecht om wethouder te mogen zijn in je eigen gemeente. Het is geweldig om dagelijks een bijdrage te leveren aan Winterswijk. Een mooie gemeente, die telkens nog mooier wordt. Een gemeente díe, zoals u dat altijd zegt, met lef en ongeduld bestuurd moet worden!

Van een totaal onervaren wethouder werd ik een ervaren kracht, en inmiddels locoburgemeester. lk ben enorm dankbaar voor de kansen díe ik heb gekregen, de collegialiteit in de opeenvolgende colleges, de fantastische ondersteuning vanuit onze ambtelijke organisatie en alle prachtige resultaten die ik mocht meemaken.

lk noem de realisatie van de ijsbaan, waar we volgende wínter hopelijk kunnen schaatsen, de nieuwe cultuurnota , onze strijd voor het basisínkomen, de huisvesting van vluchtelingen. Als ik met mijn hond door Winterswijk loop, zie ik overal de resultaten die we met elkaar bereikt hebben. En ik noem de mooie plannen die we nu samen aan het maken zijn voor het cultuurkwartier, voor Boogiewoogie, voor het centrum en de markt en voor Terra Temporalis. En niet te vergeten de opgaven duurzaamheid, armoede, inclusie en centrum.

lk kijk uit naar alle stappen die Winterswijk de komende jaren gaat maken. lk ga dit allemaal op de voet volgen. Maar ik maak dat niet meer mee als wethouder. De afgelopen maanden bleek dat het voor mij steeds lastiger werd om aan de dynamiek van het wethouderschap te beantwoorden. Het wethouderschap vraagt veel van jezelt en Winterswijk verdient bestuurders die zich helemaal kunnen geven. Een opname vorige week op de spoedeisende hulp van ons mooie SKB, was voor mij een wake-up call. lk moet voor mijzelf, mijn gezondheid, mijn vrouw en mijn kinderen kiezen. lk bied u dan ook bij deze, met onmiddellijke ingang mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente Winterswijk.

lk wil u, en via u ook de leden van onze gemeenteraad, bedanken voor de samenwerking, de debatten waarvan ik zo kan genieten, en de vaak constructieve blik waarmee naar ontwikkelingen in Winterswijk en de Achterhoek en naar voorstellen vanuit het college werd gekeken.

lk heb het een eer gevonden.

Het ga u allen goed,

Hoogachtend,

Drs. D.W. Aalderink

Wethouder Wim Aalderink