Burgemeester reikt zestien lintjes uit in Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord mocht maandag zestien gedecoreerden verrassen met een koninklijke onderscheiding, omdat zij zich ieder op hun eigen wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De burgemeester maakte een feestelijke ‘Lintjestour’ door Winterswijk om de onderscheidingen persoonlijk te overhandigen. Vijftien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ronald van Harxen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald van Harxen (64) zet zich al meer dan 35 jaar in voor het behoud van de steenuil in Nederland. Hij is voorzitter van de stichting STONE (steenuilenoverleg Nederland). In 2016 werd hij tijdens het jaarlijkse International Festival of Owls in Houston opgenomen in de World Owl Hall of Fame. Verder is hij al 40 jaar actief bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Oost-Achterhoek.

Willem van den Berg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willem van den Berg (71) heeft als dermatoloog in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een grote bijdrage geleverd aan de huidige polikliniek dermatologie. Daarnaast gaf hij op vrijwillige basis onderwijs aan huisartsen in opleiding. Verder heeft hij zich vrijwillig voor vele verenigingen en de kerk ingezet en maakt hij al ruim 30 jaar deel uit van het bestuur van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk.

Jan Bruggers - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Bruggers (83) was bijna 40 jaar actief als raads- en commissielid voor de VVD. Daarnaast is hij al 20 jaar vrijwilliger bij de Stichting Landelijk Fietsplatform. Ook vervoert hij als vrijwilliger van ANWB Automaatje in Winterswijk mensen met zijn eigen auto naar hun bestemming.

Peter ten Hagen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter ten Hagen (46) is al 30 jaar actief als kartrekker bij het bouwen van bloemencorsowagens en is voorzitter van de stichting Corso & Co. Daarnaast is hij sinds enkele jaren bestuurslid van ondernemersvereniging ABH City Winterswijk. Verder is hij betrokken geweest bij de start van een actualiteiten-, kunst- en cultuurprogramma bij RTV Slingeland.

Michiel Halleriet - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Michiel Halleriet (61) is al 40 jaar bestuurs- en commissielid bij badmintonvereniging ’t Pluumke ’67. Als lid van de jeugdcommissie heeft hij veel toernooien en jeugdactiviteiten georganiseerd en een grote bijdrage geleverd aan de begeleiding en training van de jeugd. Daarnaast is hij bestuurslid en lid van de rekwisietencommissie van het Winterswijks Muziek Theater.

Mona Hanafy Azoz - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mona Hanafy (58) is geboren in Cairo, maar is als Egyptische volledig ingeburgerd in de Winterswijkse samenleving. Zij is een steun en toeverlaat voor veel vluchtelingen en migranten. Daarnaast is zij al vele jaren vrijwilligster bij Kringloopwinkel Aktief in Winterswijk. Verder heeft zij zich enkele jaren ingezet voor Home-Start Achterhoek voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben (onderdeel van Yunio Jeugdgezondheidszorg).

Marlies Joldersma-Brouwer - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Marlies Joldersma (57) is al vele jaren bestuurlijk actief voor diverse (ondernemers)verenigingen en cultureel maatschappelijke instellingen. Ruim 20 jaar is zij in diverse bestuursfuncties betrokken geweest bij de VNO-NCW Achterhoek. Ook binnen de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) heeft zij een belangrijke, verbindende rol. Daarnaast is zij secretaris bij het Steengroeve Theater, algemeen bestuurslid van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk, lid van het dagelijks bestuur van de Rotary Club Achterhoek Oost en lid van de sponsorcommissie van het Winterswijks Muziek Theater. Marlies Joldersma speelt ook een actieve rol bij de realisatie van het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de steengroeve. Verder is zij voorzitter van de 100% Winterswijk Trofee, de prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die Winterswijk het beste heeft gepromoot.

Harry en Elly Kolenaar - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Harry (75) en Elly (70) Kolenaar zijn actief voor diverse instellingen en verenigingen in Winterswijk. Als echtpaar doen zij vrijwel alle bestuurs- en vrijwilligersactiviteiten samen. Harry Kolenaar is ruim 20 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger voor de Kynologen Club Winterswijk. Elly Kolenaar is instructeur en actief bij de jaarlijkse clubmatch. Zij zijn ook al vele jaren actief voor de stichting Resanito met het inzamelen van benodigdheden voor dierenasiels in Spanje. Daarnaast zijn zij vrijwilliger bij de Stichting Roemenië Aalten - S─âlaj. Het echtpaar Kolenaar zet zich verder ook actief in voor de Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren. Ook houden zij collectes voor Hulphond Nederland en collecteert Harry Kolenaar al vele jaren voor het Prinses Beatrix Spierfonds en het Longfonds.

Bennie Kolste - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bennie Kolste (69) is al 50 jaar actief in de duivensport. Hij was lange tijd penningmeester van postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden en is nu nog actief bij de inkorfcommissie en de laadploeg. Daarnaast is hij al lange tijd actief als vrijwilliger bij Kringloop Aktief in Winterswijk.

Jan Ruesink - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Ruesink (65) is al sinds de oprichting in 1987 actief als vrijwilliger bij Atletiekvereniging Archeus. Vanaf het eerste uur is hij lid van de activiteiten- en PR-commissie. Hij is grondlegger en hoofdredacteur van het clubblad, jurylid en was vele jaren secretaris. Daarnaast is hij collectant van het Longfonds en geregistreerd mantelzorger voor zijn echtgenote.

Wil Ruijten - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wil Ruijten (80) is al meer dan 50 jaar actief bij de Rooms Katholieke parochie Winterswijk als lid van de parochieraad en de kerkhovencommissie. Als vrijwilliger bij de Terminale Thuiszorg heeft hij lange tijd mensen in de laatste fase van hun leven bijgestaan. Ook heeft hij vele jaren gewerkt als vrijwilliger bij de oppascentrale om mantelzorgers van dementerende of zorgbehoevende personen tijdelijk te ontlasten. Verder is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de stichting Vrienden van Pronsweide.

Pascal Stroeken - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pascal Stroeken (50) woont in Heiloo, maar is vaak in Winterswijk om zich samen met Ronald van Harxen in te zetten voor het behoud van de steenuil. Sinds de jaren negentig is hij een van de drijvende krachten van de stichting STONE (steenuilenoverleg Nederland). Samen met Ronald van Harxen is hij internationaal onderscheiden in de Verenigde Staten voor het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar de steenuil. Hij houdt zich ook bezig met educatie over de steenuil en heeft hierover verschillende publiekspublicaties geschreven.

Theo Tetelepta - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Tetelepta (64) zet zich al sinds zijn jeugd in voor de Molukse gemeenschap, zowel in Winterswijk als landelijk. Hij vervulde 40 jaar lang diverse bestuursfuncties bij stichting Mati Hari. Daarnaast was hij actief bij de organisatie van evenementen voor het Stekkie en voorzitter bij stichting Terang Bulan. Deze stichtingen organiseerden diverse activiteiten en ontmoetingsweekenden voor Molukkers in Nederland. Tetelepta organiseerde de vieringen en herdenkingen van 30, 40, 50 en 60 jaar Molukkers in Winterswijk en nam het initiatief bij de organisatie van de landelijke viering van 65 jaar Molukkers in Nederland. Hij is ook adviseur van de vereniging Perkumpulan SAPA / Sekampung PORTO di Belanda. Deze vereniging brengt Portonezen in Nederland samen om lief en leed met elkaar te delen. Binnen de Molukse kerkgemeenschap is Tetelepta actief als vrijwilliger bij kerkelijke activiteiten, zoals de doop, belijdenis en uitvaart. Ook op cultureel gebied is hij actief als vrijwilliger bij Vereniging Het Museum.

Elisabeth Verheij - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Elisabeth Verheij (62) is bijna 30 jaar actief geweest als bestuurslid bij Vereniging Het Museum. Zij was betrokken bij de organisatie van de eerste exposities, historische fietstochten en excursies en schreef diverse publicaties van Het Museum. Daarnaast was zij jarenlang vrijwillig actief bij RTV Slingeland als bestuurslid en presentatrice van diverse nieuws- en actualiteitenprogramma’s voor radio en televisie. Samen met twee andere Winterswijkse inwoonsters heeft zij in 2007 de weekendschool De Pinguïn opgericht voor kinderen met uiteenlopende culturele achtergronden. Wekelijks kwamen ruim 30 kinderen naar de school voor huiswerkbegeleiding, educatieve spellen, bezoeken aan musea, etc. Verder is zij al sinds de jaren negentig mantelzorger voor een familie uit Sri Lanka. Zij heeft de familie geholpen bij de inburgering en hen met raad en daad terzijde gestaan.

Peter Zieverink - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Zieverink (60) is al sinds de jaren 80 actief binnen de EHBO-vereniging Meddo. Hij was jarenlang aanwezig als EHBO’er bij diverse evenementen en in de zomermaanden vaak op ’t Hilgelo. Daarnaast was hij secretaris binnen het bestuur. Daarnaast is hij sinds de oprichting van Corsoclub CC 92 secretaris. Naast zijn bestuursfunctie is hij ook actief betrokken bij de bouw van de corsowagens. Verder is hij bestuurslid en vrijwilliger bij de stichting Rommelmarkt Meddo.