Gemeente Winterswijk telt 149 nieuwe woningen

Om ervoor te zorgen dat Winterswijk ook voor volgende generaties een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, zet de gemeente fors in op woningbouw. Het afgelopen jaar zijn er in totaal 149 nieuwe woningen opgeleverd. En ook voor de komende jaren staan er nog zo’n 665 woningen op de planningslijst. Deze planningslijst is dinsdag 23 februari vastgesteld door het college.

De voorgaande jaren werden er steeds zo’n 50 nieuwe woningen per jaar opgeleverd. In 2020 lag dit aantal met 149 nieuwe woningen dus drie keer zo hoog. Deze groei in nieuwe huizen is nodig om woningzoekenden te kunnen blijven voorzien van een aantrekkelijk woningaanbod. Het gaat dan niet alleen om het bouwen van nieuwe woningen, maar ook om de renovatie van oude panden tot woonhuizen. Voorbeelden van opgeleverde woningen zijn de 31 appartementen in ‘Oldschool’ aan de Zonnebrink, 21 woningen aan de Landbouwstraat en 20 woningen op locatie ‘Autopalace’ aan de Wethouder Bentstraat.

Plannen voor 665 nieuwe woningen

Ondanks deze flinke uitbreiding in woningen, blijft de druk op de woningmarkt groot. Ook de komende jaren blijft de gemeente daarom inzetten op woningbouw. Met plannen voor 665 woningen in de kern en in de buurtschappen gaat de gemeente de krapte op de woningmarkt tegen. Nog niet ieder plan is even concreet. Een deel van de plannen heeft nog geen bestemmingsplan voor wonen en initiatiefnemers moeten goed in gesprek met de buurt. Plannen die op de lijst staan, zijn bijvoorbeeld woningen op De Rikker en een aantal seniorenwoningen aan de Bumerweg. In Meddo wordt al volop gebouwd met het plan Nieuw Gelle.

“Planningslijst biedt perspectief”

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “In heel Nederland is er sprake van krapte op de woningmarkt. Ook in de Achterhoek. Daar maak ik me zorgen over. Als je nu een woning zoekt in Winterswijk, is het aanbod gering en de huizenprijzen stijgen. De planningslijst biedt perspectief: het maakt zichtbaar dat er heel hard wordt gewerkt aan mooie plannen, en dat er voldoende woningbouw in de pijplijn zit om binnen afzienbare tijd meer aanbod te laten ontstaan op de Winterswijkse huur- en koopmarkt.”

De planningslijst wordt jaarlijks door de gemeente opgesteld en vervolgens aangeleverd aan de provincie Gelderland. Het is één van de onderdelen van de Achterhoekse Woonmonitor. Deze woonmonitor brengt de situatie op de woningmarkt in beeld zodat gemeentes kunnen blijven inspelen op de regionale en lokale behoeften.