Terrasvergunning

Als u als horecaondernemer een terras op openbare grond wilt inrichten dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Aanvragen terrasvergunning

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Horeca'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen terrasvergunning

U moet daarbij een duidelijke schets of plattegrond van de gewenste terrasruimte toevoegen (u uploadt deze in het formulier).

Kosten

De aanvraag van een terrasvergunning kost € 29,50. Los hiervan betaalt u precariorechten voor het gebruik van gemeentegrond.

Algemene voorschriften

 • U mag alleen een terras inrichten voor de gevel van het horeca- of winkelpand. Het terras mag niet breder zijn dan de breedte van de voorgevel van het pand.
 • Horecabedrijven op de Markt mogen ook op de Markt een terras inrichten. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte en mag niet tijdens de warenmarkt. De gemeente  verleent hiervoor vergunningen op basis van maatwerk.
 • In de winkelpromenades moet u een middenstrook van tenminste 4 meter vrijhouden, omdat  voetgangers, bevoorradingsverkeer en noodverkeer er goed door moeten kunnen.
 • U mag geen andere bestrating aanbrengen.
 • U mag geen bevestigingspunten of iets dergelijks in de bestrating bevestigen zonder toestemming van de gemeente.
 • De terrasmeubels moeten verplaatsbaar zijn en mogen de doorgang van het (nood)verkeer niet belemmeren.
 • U mag terrasschermen alleen plaatsen in combinatie met  terrasmeubilair. Als u het terrasmeubilair voor langere tijd (langer dan 2 weken) weghaalt, moet u ook de terrasschermen verwijderen. 
 • Terrasschermen moeten aan een aantal eisen voldoen. Alleen met toestemming van de gemeente mag u van deze voorschriften afwijken:
  • maximaal 1.5 meter hoog
  • vanaf 1.00 meter volledig transparant
  • loodrecht en aansluitend op de gevel van het pand
  • verplaatsbaar
  • windvast uitgevoerd en geplaatst
 • Zonneschermen zijn toegestaan als de doorloophoogte onder de volant tenminste 2.20 meter is. Als de reikwijdte van een zonnescherm meer dan 1.50 meter uit de gevel is, moet u hiervoor een vergunning aanvragen.
 • U mag bloembakken ter afscherming van de terrasruimte plaatsen als het terras van meerdere kanten goed bereikbaar voor het publiek. De hoogte van de bloembakken (inclusief planten) mag maximaal 1.20 meter zijn.
 • U mag geen beachflags plaatsen.
 • U mag geen tenten op de terrasruimte plaatsen. U mag incidenteel (open) partytenten plaatsen als u hiervoor toestemming heeft van de gemeente.

Milieuvoorschriften

Om overlast voor de omgeving te voorkomen, moet u de volgende milieuvoorschriften in acht nemen:

 • de exploitant van de inrichting moet  toezien op een rustig gebruik van het terras (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is);
 • de exploitant van de inrichting zorgt ervoor dat de terrasruimte en de onmiddellijke omgeving van het terras schoon wordt gehouden (van zwerfafval dat van de inrichting of het terras afkomstig is);
 • het terras mag in gebruik zijn:
  • van zondag tot en met donderdag van 08.00 tot uiterlijk 24.00 uur,
  • op vrijdag en zaterdag van 08.00 tot uiterlijk 02.00 uur.