Berekeningsmethode boomwaarde

De gemeentelijk boomdeskundige maakt via de berekeningsmethode boomwaarde een objectieve afweging tussen het belang van de aanvrager bij het kappen van een boom en het belang van behoud van de boom.

Voor het kappen van één of meer bomen in de bebouwde kom heeft u meestal een (omgevings)vergunning nodig op grond van de Bomenverordening .

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor het kappen van bomen wordt als criterium de boomwaarde gehanteerd. De boomwaarde is de waarde van de boom voor de omgeving in relatie tot de mogelijke overlast die de boom veroorzaakt. De gemeentelijke boomdeskundige bepaalt de boomwaarde aan de hand van een berekeningsmethode. Dit gaat via een puntensysteem.

Meer informatie