Gemeentenieuws 14 februari 2017

Met onder andere Joris Bengevoord aanbevolen als nieuwe burgemeester van Winterswijk, kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2017’, Apeldoornse scholieren helpen ouderen uit Winterswijk uit de brand, FC Trias en Estinea versterken Winterswijkse samenleving, debat over polarisatie, Congres Gelderland ziet ruimte, Tweede Kamerverkiezingen en Sociaal Team de Post.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Joris Bengevoord aanbevolen als nieuwe burgemeester van Winterswijk

naar boven

De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Winterswijk. De gemeenteraad van Winterswijk heeft dat donderdagavond 9  februari in een extra raadsvergadering unaniem besloten.

De heer Bengevoord is 32 jaar en geboren in Winterswijk. Hij woont in Tilburg en is sinds 2010 actief in de Tilburgse gemeentepolitiek, eerst als commissielid, daarna als raadslid. Sinds 2013 is hij fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Tilburg. In Tilburg is hij unaniem gekozen als voorzitter van een experimentele werkgroep, die samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie én de stad werkt aan een agenda voor het Sociaal Domein. Daarnaast is de heer Bengevoord voorzitter van de Themacommissie Leefbaarheid in de gemeente Tilburg. Ook in het verleden heeft de heer Bengevoord diverse bestuursfuncties vervuld. Sinds 2010 is hij algemeen directeur van het familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. De heer Bengevoord woont samen met de heer A.A.J.W. van Bavel.  

De heer Bengevoord is ambitieus en enthousiast en beschikt over natuurlijk leiderschap. Een proactieve verbinder die oog heeft voor de problemen van deze tijd en in staat wordt geacht op inspirerende en eigentijdse wijze vorm te geven aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Hij beweegt zich gemakkelijk in groepen en is voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar. De gemeenteraad ziet in hem het boegbeeld dat niet zal aarzelen samen met betrokkenen maatschappelijke kwesties op de agenda te zetten. Naar overtuiging van de raad is de heer  Bengevoord in staat zich krachtig in te zetten voor de belangen van Winterswijk zonder daarbij de belangen van de Achterhoek als geheel uit het oog te verliezen. De heer Bengevoord kent de gemeente en haar omgeving en spreekt goed Duits.

De vertrouwenscommissie – bestaande uit de raadsleden Henk Jan Tannemaat (WB), Wim Elferdink (CDA), Inge klein Gunnewiek (VVD), Elvira Schepers (PvdA), Jeroen Rensen (SP) en Franklin Vlam (D66), aangevuld met de adviseurs Ilse Saris (wethouder) en Alwin Oortgiesen (algemeen directeur) – heeft in de afgelopen weken deze aanbeveling voorbereid op basis van de op 10 oktober 2016 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

Met de aanbeveling van de heer Bengevoord komt de afronding van de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester in zicht. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissaris van de Koning in Gelderland verzonden. De minister volgt in beginsel de aanbeveling van de raad op in zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit. De installatie en beëdiging van de heer Bengevoord is voorzien op vrijdagmiddag 21 april in theater De Storm.

Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2017’?

naar boven

Dit jaar zal de burgemeester voor de vijfde keer de prijs ‘Beste Naober’ uitreiken. Kandidaten kunnen tot en met 14 april 2017 worden aangemeld.

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 29 mei 2008 de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs is door de raad in het leven geroepen om daarmee zijn waardering tot uitdrukking te brengen voor mensen, bedrijven of organisaties die een opmerkelijke bijdragen hebben geleverd aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden.

De prijswinnaars in voorgaande jaren

Burgemeester Van Beem heeft de prijs op 29 mei 2009 voor het eerst uitgereikt aan de heer H. Windmeier uit Vreden, die zich tientallen jaren enthousiast heeft ingezet voor de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. In 2011 ging de prijs naar de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding vanwege de voortreffelijke samenwerking met de brandweer van Winterswijk bij het bestrijden van branden en hulp bij ongevallen en calamiteiten. In 2013 is de prijs toegekend aan de openbare basisschool Kotten vanwege de jarenlange uitwisselingen die de school organiseert tussen haar leerlingen en leerlingen van de Nünning-Realschule in Borken en de Von Galen Grundschule in Oeding. En in 2015 ontving de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) de prijs vanwege de jarenlange vriendschapsband die de muziekvereniging onderhoudt met het Männerchor Vreden.

Bijzondere bijdrage

Dit jaar zal de prijs opnieuw worden toegekend aan een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,00, een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde.

Aanmelden kandidaten

Kent u kandidaten voor deze prijs? Dan wordt u vriendelijk verzocht deze voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: griffie@winterswijk.nl. Kandidaten kunnen tot en met 14 april 2017 worden aangemeld. De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig respectievelijk gevestigd zijn in de gemeente Winterswijk of in de hiervoor genoemde Duitse buurgemeenten.

Meer informatie?

De voordrachten worden beoordeeld door de werkgroep Duitsland, die namens de gemeenteraad bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep Duitsland, mevrouw F. Jansen (griffie gemeente Winterswijk), telefoonnummer (0543) 543 543.

Sociaal Team de Post

naar boven

Medewerkers van het Sociaal Team van de Post schrijven regelmatig een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Trudy Hoftijzer.

Groepstrainingen: met elkaar een stap verder

Het Sociaal Team de Post organiseert regelmatig groepstrainingen. In de groep wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je beter om kunt gaan met het inkomen dat maandelijks binnenkomt of leer je hoe je  makkelijker problemen oplost. Trudy Hoftijzer is één van de trainers van het Sociaal Team. “Het is echt mooi om te zien hoe makkelijk mensen leren als ze in een groep zijn. Je hoort ervaringen van anderen en daar leer je van. Het komt ook voor dat mensen horen dat het bij anderen veel moeilijker is dan bij hen zelf zodat er weer ruimte komt om te relativeren.

Leren om beter met problemen om te gaan

In de cursus ‘Ken je Kracht’, leren mensen om beter met problemen om te gaan. Ze leren de eigen krachten beter kennen en ook de krachten van hun omgeving” legt Trudy uit. “Laatst was er een deelnemer die erg slecht sliep. Hij piekerde vreselijk ‘s nachts. Kleine dingen werden in de nacht heel groot en moeilijk. Het lukte hem niet om het kleiner te maken. Hij vond het zelf vreemd omdat heel veel dingen juist heel fijn waren in zijn leven: een leuk gezin en leuk werk. Hij zat er wel mee dat er veel druk was op zijn werk en collega’s regelmatig over zijn grenzen gingen. Hij zei hier niet veel van, maar had er eigenlijk wel last van. Tijdens de groepsbijeenkomst hoorde hij het verhaal van andere deelnemers en leerde hij dat hij ook best kon zeggen dat hij iets niet wilde doen. Het was een bijzondere ervaring voor hem. Hij werd op zijn werk assertiever met het resultaat dat hij veel beter ging slapen”, vertelt Trudy. “Extra bijzonder is dat er toch erg veel gelachen wordt, ondanks dat de verhalen in de groep natuurlijk persoonlijk en soms best emotioneel kunnen zijn. Mensen komen met en door elkaar echt een stap verder!”

Heeft u interesse om aan een groepstraining deel te nemen? Mail Trudy op thoftijzer@winterswijk.nl. Op www.depostwinterswijk.nl treft u het programma. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op werkdagen van 09.00 tot 12.00 bij de inloopspreekuren op Balinkesstraat 4 in Winterswijk.  

De verhalen van het Sociaal Team zijn fictief, maar berusten wel op de dagelijkse praktijkervaringen van de medewerkers.

Apeldoornse scholieren helpen ouderen uit Winterswijk uit de brand

naar boven

Dinsdag 7 februari kwamen scholieren van het Veluws College Walterbosch naar de brandweerkazerne in Apeldoorn voor de aftrap van een uniek project.

De 120 studenten van het Technasium gaan de komende weken nadenken hoe brand bij senioren in het buurtschap Brinkheurne, gemeente Winterswijk, voorkomen of beperkt kan worden. Daarnaast gaan ze nadenken over manieren waarop de senioren bij een brand zichzelf kunnen redden of gered worden door de omgeving.
Tijdens de bijeenkomst in de brandweerkazerne kregen de studenten een nadere toelichting op hun opdracht. Ook kregen ze de kans om kennis te maken met het werk van de brandweer. Onder groot enthousiasme van de studenten knipten de brandweermannen een auto open en gaven ze uitleg over hun voertuigen en het werk van de brandweer.
De komende tijd gaan de studenten aan de slag met hun opdracht. Uit alle oplossingen worden de vijf meest unieke en goed toepasbare oplossingen geselecteerd. Een deskundige jury bestaande uit een vertegenwoordiging van de bewoners, de gemeente Winterswijk en de brandweer kiest op 28 maart de winnaar. Deze trotse winnaar gaat naar huis met de gouden brandweerhelm.

FC Trias en Estinea versterken Winterswijkse samenleving

naar boven

In 2008 zijn de poorten van ’t Huitinkveld aan de Bataafseweg voor het eerst geopend. Sindsdien maken de voetballers en voetbalsters van FC Trias volop gebruik van alle faciliteiten.

Binnen de vereniging staan voetbal en plezier voorop. De club draait daarbij voor het grootste deel op de inzet van vrijwilligers. Kortom: in de Winterswijkse gemeenschap neemt FC Trias als vereniging een belangrijke plaats in. En de club wil daar graag een nog grotere bijdrage aan leveren door het multifunctionele complex buiten de avonden en weekenden ook voor anderen open te stellen. Om aan deze wens actief invulling te geven is samen met zorgorganisatie Estinea het project ‘Schone Was’ opgezet.

Waardevolle bijdrage

Het plan is om in de tweede helft van 2017 een wasserette te realiseren waar mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van Estinea als dagbesteding een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Vanuit het verzorgen van de verenigingswas van de leden van FC Trias zal dit al gaandeweg uitgebouwd worden naar meer activiteiten rondom ’t Huitinkveld zoals groenonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden, bijvullen van voorraad, et cetera.

Volop kansen

In eerst instantie richten Estinea en FC Trias zich op mensen met een beperking die hier een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Dit kunnen ook mensen zijn die door collega-zorgaanbieders ondersteund worden. Het project gaat gaandeweg ook zeker volop kansen bieden voor inwoners met een arbeidshandicap, werk/leer-ervaringsplekken voor Winterswijkers vanuit SDOA en stageplekken voor leerlingen van Pronova en Het Bariet. En natuurlijk vormt het een geweldige plek voor Winterswijkers die vrijwilligerswerk willen doen.

Wens in vervulling

Er wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoners van Winterswijk. Om deze reden draagt de gemeente Winterswijk het initiatief van beide partijen een warm hart toe. ’t Huitinkveld zal aangepast moeten worden om de eerder genoemde wasserette en ook de andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren. FC Trias en Estinea hebben samen voor dit plan inmiddels een mooie donatie van € 8.500,00 uit het Rabobank coöperatiefonds Aalten-Winterswijk ontvangen. Maar de aanvulling uit het innovatiefonds van de Wmo-raad van € 15.000,00 van de gemeente Winterswijk is een geweldige duit in het zakje. De lang gekoesterde wens van FC Trias om het gebouw optimaal te benutten voor heel Winterswijk kan hiermee vervuld worden.

In gesprek op weg naar de verkiezingen op vrijdag 17 februari

Debat over polarisatie

naar boven

De tegenstellingen in de wereld worden scherper en groter. Het is steeds vaker wij tegen zij, over Donald Trump en Geert Wilders, over islam en vrijheid van meningsuiting, over de eigen cultuur en Zwarte Piet.

Volgens het woordenboek is polarisatie het toespitsen op die tegenstellingen. Het Doopsgezind kerkje in Winterswijk geeft vrijdag 17 februari ruimte aan het debat over die polarisatie. Aanvang 20.00 uur. Het gesprek wordt ingeleid en gevoerd door Jan Bart Wilschut. In het panel zitten burgemeester Thijs van Beem, journalist Jan Rietman, VNL-lid Chris van den Bos, WB-raadslid Henk Jan Tannemaat, politieagent Berend Jager en welzijnsmedewerker Esther Teunissen. Het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan het debat. Iedereen is welkom, aan het eind kan er een vrije gift worden gegeven om de kosten te dekken.

Dien uw voorstel in vóór 7 maart

Congres Gelderland ziet Ruimte

naar boven

Op woensdag 7 juni 2017 organiseert de provincie Gelderland het congres Gelderland ziet ruimte. De centrale vraag tijdens dit congres is: Hoe ziet Gelderland er in 2030 uit?

In de voorbereiding naar het congres vraagt de provincie om uw input. De provincie zoekt goede voorbeelden en vragen die gaan over de toekomst van Gelderland. Tijdens het congres komen vier centrale thema’s aan bod:
-    De energie van Gelderland - Bouwen aan een duurzame provincie
-    Het gesprek van Gelderland - Hoe betrekken we de Gelderlander?
-    De ruimte van Gelderland - Samen werken aan ruimtelijke opgaven
-    Gelderland van overmorgen - De kansen en uitdagingen voor de lange termijn.

Voorstel indienen?

Voorstellen kunnen tot en met 7 maart 2017 ingediend worden via de website www.gelderlandzietruimte.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie.

Tweede Kamerverkiezingen

naar boven

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.

Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
•    U staat ingeschreven in de basisregistratie personen op 30 januari 2017 op een adres in de gemeente Winterswijk.
•    Op 15 maart 2017 bent u 18 jaar of ouder.
•    U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
•    U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De gemeente Winterswijk stuurt u uiterlijk in week 7 (13 tot en met 18 februari 2017) de stempas toe. De kandidatenlijsten worden op 2 maart 2017 bezorgd.

Wat moet u meenemen om te stemmen?

1. Uw stempas
2. Een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer).

Waar kunt u uw stem uitbrengen?

U kunt met uw stempas bij alle stembureaus binnen de gemeente stemmen. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:
•    Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 **
•    Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
•    Regionaal Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29
•    O.b.s. De Kolibrie, Hakkerlerkampstraat 55
•    Woonzorgcentrum Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95 **
•    Woonzorgcentrum Vredensehof, Vredenseweg 81-II **
•    Woonzorgcentrum Berkhof, Gradus Kobusstraat 18 **
•    O.b.s. Bargerpaske, Voorninklaan 1
•    O.b.s. De Schakel, Violenstraat 1a
•    Verenigingsgebouw De Eendracht, Geldereschweg 84
•    Centrumgebouw bij camping de Twee Bruggen, Meenkmolenweg 11 **
•    Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170
•    Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14
•    SKB Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1 **

Stemlokalen met ** zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Wanneer zijn de stembureaus geopend?

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt?

Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2017) stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het verzoek zowel persoonlijk aan de balie, digitaal of schriftelijk indienen. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543.

Kan ik iemand machtigen?

Bent u op woensdag 15 maart 2017 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan een andere kiezer. Dit wordt een volmacht genoemd. Een kiezer uit de gemeente Winterswijk machtigen (onderhandse volmacht) gaat eenvoudig door het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Let op: uw identiteitsbewijs mag niet vóór 16 maart 2012 verlopen zijn.
 
Wilt u een kiezer in een andere gemeente in Nederland machtigen (schriftelijke volmacht) dan vraagt u hiervoor een formulier aan. Dit kan per e-mail verkiezingen@winterswijk.nl of via (0543) 543 543. U krijgt het formulier dan thuisgestuurd.

Het formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Is dat de gemeente Winterswijk dan kunt u uw verzoek sturen naar: Gemeente Winterswijk, antwoordnummer 46, 7100 VB Winterswijk. Het formulier moet op 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.
 
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt. Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

Om in een andere gemeente in Nederland te kunnen stemmen kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas vraagt u persoonlijk aan bij de balie in het gemeentekantoor. U neemt hiervoor uw stempas en uw legitimatiebewijs mee.

Vraagt u de kiezerspas liever schriftelijk/digitaal aan? Vul dan het formulier Aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas in op onze website. Raadpleeg voor meer informatie onze website of neem contact met ons op.

Bent u verhuisd?

Als u bent verhuisd en dit voor 30 januari 2017 hebt doorgegeven aan de gemeente Winterswijk, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen op uw nieuwe adres. Na deze datum ontvangt u uw stempas op uw oude adres. Was u woonachtig in een andere gemeente en wilt u wel in de gemeente Winterswijk stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op onze website en op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum

info activiteit

15 februari

Openbare expertavond duurzame energie voor raads- en commissieleden om 19.30 uur, Theaterzaal Gerrit Komrij College Parallelweg 7 in Winterswijk.

16 februari

Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur, Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

17 februari

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie van 14.00 uur tot circa 16.30 uur, kamer 1.50 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

23 februari

Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, Raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.

 

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op 17 februari 2017 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De belangrijkste punten op de agenda zijn: de adviesaanvragen Haverkampstegge 12, de Slingeweg 6, Kottenseweg 93 en Bataafseweg (rotonde ’t Lemkamp); energievisie Winterswijk 2016. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering op 23 februari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website, via het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 15 februari aanstaande op onze website onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onder het gele vak ‘Gemeenteraad’ op het icoon ‘Vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie

Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website kiest u voor het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’, daarna in het volgende scherm op het tabblad ‘Overzicht’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website Officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • tussen Bataafseweg en Abeelstraat
 • Berberislaan 18
 • Borkense Baan, perceel D 10188
 • Perceel T 116 en S 328 nabij Groenloseweg 114
 • Meester Meinenweg 1
 • Morgenzonweg 154
 • Scholtemaatweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Beatrixpark 1
 • Lijsterbesstraat 8
 • Pasweg 2
 • Vosseveldseweg 27

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking melding Greuneweg 4 als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer (zaaknr. 126219)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Greuneweg 4 in Winterswijk

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 14 februari 2017 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Milieueffectrapportage (MER)

 • Beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage Goorweg 37

Ruimtelijke ordening

 • Balkenschotweg 5
 • Bekeringweg 8
 • Fukkinkweg 3
 • Spoorzone Fase 4
 • Wilterdinkweg 4

Verkeer

naar boven

Ontheffingen voor het berijden van het voetgangersgebied in het centrum van Winterswijk

In 2016 is het beleid omtrent de ontheffingen voor het berijden van het voetgangersgebied in het centrum van Winterswijk aangepast. Het beleid gaat nu uit van drie soorten ontheffingen:

 • vaste ontheffingen: indien voldaan wordt aan de voorwaarden, kan een vaste ontheffing worden aangevraagd voor de duur van maximaal twee jaar;
 • incidentele ontheffingen: indien voldaan wordt aan de voorwaarden, kan een incidentele ontheffing worden aangevraagd voor bepaalde tijd;
 • dagonhteffingen: in geval van onverwachte of onvoorziene werkzaamheden, kan een dagontheffing worden aangevraagd.

Voor vaste en incidentele ontheffingen geldt een beslistermijn van vier weken welke met vier weken kan worden verlengd. Voor dagontheffingen kan op de dag van aanvraag worden beslist.

Aanvragen dagontheffingen

Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag van een dagontheffing, is het raadzaam om deze online aan te vragen via de gemeentelijke website. De leges (€ 33,50) kunnen tevens online worden betaald. Mocht dit niet lukken, is er de mogelijkheid om een aanvraag en betaling te doen aan de gemeentelijke balie. Let wel, de dagontheffing is een service bedoeld voor onverwachte en onvoorziene werkzaamheden in het voetgangersgebied. Indien dit niet het geval is wordt u verwezen naar de incidentele of vaste ontheffingen.

De beleidsregels en voorwaarden zijn terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-143133.html.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: 

geboortedatum:

Dhr. T. Akdemir

20-06-1982

Dhr. A. Homsi

01-06-1984

Dhr. Mohammed Abdelrasoel Fares

16-06-1988

Mw. S. Saltik

18-11-1991

Dhr. A. Tavares Lopes Da Costa

22-04-1981

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 31 januari 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Ruiling grond met eigenaar Kottenseweg 119

Op 7 februari 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Ledenraadpleging VNG op de uitgangspunten Cao gemeenten 2017 e.v.
 2. Toekomst van schapenbegrazing en evenementen in het Scholtenbrugpark.
 3. Ontwerpbestemmingsplan Spoorzone fase IV
 4. Aanvraag subsidie Transformatiefonds FC Trias in samenwerking met Estinea

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website.