Gemeentenieuws 10 januari 2017

Met onder andere Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen, ROVA klantcontactcentrum verruimt openingstijden en bereikbaar via Whatsapp en Verloren en gevonden voorwerpen december 2016.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Verloren en gevonden voorwerpen december 2016

naar boven

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl. De voorwerpen die in december gevonden en gemeld zijn bij de gemeente Winterswijk, staan nu op onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

naar boven

Heeft u voor de kandidaatstelling op 30 januari 2017 formulieren nodig? Dan kunt u deze opvragen bij de gemeente Winterswijk. U stuurt hiervoor een mail naar verkiezingen@winterswijk.nl. U kunt de formulieren ook telefonisch opvragen, hiervoor belt u met (0543) 543 543.

ROVA klantcontactcentrum verruimt openingstijden en bereikbaar via Whatsapp

naar boven

Met ingang van 1 januari 2017 is het klantcontactcentrum van ROVA op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. ROVA kiest voor de uitbreiding van de openingstijden om de best mogelijke manier van service te verlenen. Tevens is het klantcontactcentrum van ROVA sinds 1 januari ook te bereiken via Whatsapp. Inwoners kunnen ROVA via Whatsapp bereiken op het nummer (06) 13 97 59 99.

Afvalkalender 2017 beschikbaar

naar boven

De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt.

De ROVA-app

Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kunt u een herinnering instellen. U krijgt dan een seintje wanneer u de container aan de weg kunt zetten. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via www.rova.nl/contact.

Geen internet?

De afvalkalender wordt niet meer per post verstuurd. Heeft u geen toegang tot het internet? Dan kunt u de kalender aanvragen bij het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 545 454.

Werk in uitvoering

naar boven

Sloopwerkzaamheden school Jan Stienstraweg

In verband met de afvoer van sloopmateriaal van de Beatrixschool wordt het eenrichtingverkeer in de Jan Stienstraweg tot half januari 2017 tijdelijk omgedraaid.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

naar boven

datum

info activiteit

11 januari

Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

12 januari

Openbare vergadering commissie Samenleving van Winterswijk om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

12 januari

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet in het gebouw van de SDOA, Levelderstraat 1 in Groenlo. Aanvang is om 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

16 januari

Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

26 januari

Presentatie (internationale) bedrijfsetiquette door het Vrouwennetwerk Duitsland-Nederland om 19.30 uur, Welgelegen Stadscafé & Boothuis, Ruurloseweg 1, 7141 KA Groenlo.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

naar boven

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 januari 2017 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende agendapunten: kennismaking Matthijs Degeling en toelichting op beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen, voortgang vacature cliëntenraad, invulling themadagen 2017 vaststellen en terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland. De volledige agenda en meer informatie vindt u op de website www.socialedienstoostachterhoek.nl.

naar boven

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website Officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

  • De Lat 6

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

  • Vlaskampweg 2-a

Milieueffectrapportage (MER)

  • Beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage Groenloseweg 116a

Ruimtelijke ordening

  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Twee woningen aan de Wamelinkweg’

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningaanvraag tot het innemen van een standplaats ten behoeve van promotie van de week van Zorg en Welzijn op 15 maart 2017, parkeerterrein Sleeswijk

Verkeer

Tijdelijke afsluiting Burloseweg 14 januari 2017

In verband met de kap van zes eiken aan de Burloseweg wordt deze weg op zaterdag 14 januari (overdag, vanaf ca. 8.00 uur tot iets in de middag) tussen de Sieverdinkweg en de Geessinkweg tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Omrijden is mogelijk via de Sieverdinkweg en de Meester Meinenweg.

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

  • Bilderdijkstraat 94

Mediation

naar boven

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

naar boven

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

In verband met het kerstreces van het college zijn er momenteel geen besluitenlijsten.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website http://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college